Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quyền con người (01/12/2015)

Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về Quyền con người được hình thành trong bối cảnh lịch sử đất nước và thế giới có nhiều biến động lớn.

Lịch sử khái niệm "Vốn xã hội" (01/12/2015)

Phần viết dưới đây là một trình bày tóm lược về lịch sử ra đời khái niệm vốn xã hội, đặc điểm của vốn xã hội, tính hai mặt của vốn xã hội và cách thức đo lường vốn xã hội.

Tổng quan tình hình nghiên cứu An ninh nguồn nước (01/12/2015)

Theo Tuyên bố Cấp Bộ trưởng của Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 2 (năm 2000), an ninh nguồn nước (ANNN) đồng nghĩa với việc “đảm bảo rằng các hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái biển và các hệ sinh thái liên quan được bảo vệ và củng cố; phát triển bền vững và ổn định chính trị sẽ được đẩy mạnh; mỗi người đều được tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch với chi phí vừa phải để có được một cuộc sống khỏe mạnh, sung túc và các cộng đồng dễ bị tổn thương sẽ được bảo vệ trước rủi ro từ những thảm họa liên quan đến nước”. Tuy vậy, thời gian gần đây, ANNN đang phải đối mặt với nhiều thách thức khó lường khi mà các khu vực lớn trên thế giới đang rơi vào tình trạng thiếu nước hoặc căng thẳng trầm trọng về nước. Tình trạng ấy càng trở nên tồi tệ hơn vì dân số tăng nhanh, công nghiệp phát triển và sự tiêu dùng quá mức, trong khi hiện trạng quản lý tài nguyên nước vẫn còn yếu kém.

Những Nguyên nhân chính của sự yếu kém về Chất lượng Nguồn Nhân lực ở Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay (01/12/2015)

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng có một lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội không nhỏ, tuy nhiên, vùng đất này vẫn đang phải chấp nhận những nghịch lý cơ bản của phát triển, đó là: ở giữa một vựa lúa lớn nhất, một kho thủy hải sản giàu có nhất, nơi có nguồn cây trái phong phú nhất, nhưng mức sống người dân lại chưa cao, nhà cửa và cơ sở hạ tầng còn thấp kém và chưa đồng bộ, đây cũng là nơi có nền giáo dục còn nhiều bất cập. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của những nghịch lý nêu trên chính là sự thiếu hụt trầm trọng về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển bền vững của vùng.

Vài nét về tình hình nghiên cứu truyền thông bình đẳng giới (01/12/2015)

Bài viết trình bày đôi nét tổng quan về tình hình nghiên cứu truyền thông bình đẳng giới trong nước và ngoài nước.

Vài nét về tình hình nghiên cứu thông điệp truyền thông bình đẳng giới ở Việt Nam (01/12/2015)

Bài viết trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu thông điệp truyền thông bình đằng giới ở Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam – một số vấn đề tồn tại và giải pháp phát triển (28/10/2015)

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là vấn đề cấp bách đối với Việt Nam bởi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng đối với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức và hội nhập quốc tế.

Kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực ở một số quốc gia châu Á (28/10/2015)

Phát triển nguồn nhân lực đã và đang là một vấn đề ưu tiên của nhiều quốc gia châu Á bởi trong thời đại hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của quốc gia. Nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức được cho rằng sẽ đóng góp cho sự phát triển của các cá nhân, tổ chức và quốc gia

Một số vấn đề lý luận về nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực (27/10/2015)

Sự ra đời của thuật ngữ phát triển nguồn lực con người bắt nguồn tại Mỹ những năm 60 với hai tác giả là Harbison and Myers (1964).

Quyền về sức khỏe (26/08/2015)

Quyền về sức khỏe là một trong nhiều quyền con người cơ bản được quy định rõ trong nhiều văn bản quốc tế, trong đó rõ nhất trong Công ước quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (Công ước ICESCR, 1966). Điều 12 Công ước ICESCR, 1966 quy định về quyền này với tên là “Quyền được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe về thể chất và tinh thần ở mức cao nhất có thể”.