Các chỉ số đo lường bình đẳng giới trong báo cáo phát triển con người (12/01/2016)

Đảm bảo sự công bằng, bình đẳng về giới vừa là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển con người, vừa là một trong những mục tiêu mà phát triển con người cần hướng tới. Cùng với việc xây dựng chỉ số phát triển con người, UNDP cũng chú trọng và xây dựng các chỉ số để đo lường bình đẳng giới. Cho đến nay, có ba chỉ số được UNDP sử dụng để đánh giá bình đẳng giới bao gồm chỉ số phát triển về giới, chỉ số trao quyền về giới và chỉ số bất bình đẳng giới

Quyền con người ở Việt Nam – từ xã hội truyền thống đến xã hội hiện đại (11/12/2015)

Trong các xã hội phong kiến ở Việt Nam, mặc dù vấn đề quyền con người không được đề cập một cách trực tiếp nhưng những tư tưởng liên quan đến quyền con người đã xuất hiện khá sớm. Tư tưởng nhân đạo yêu thương con người, vì con người được phản ánh rõ qua áng hùng văn Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi với lời thơ mở đầu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Bên cạnh đó, tư tưởng coi trọng con người còn được thể hiện qua các quy định, điều lệ mà các triều đại phong kiến ban hành nhằm bảm đảm sự công bằng và ổn định trong đời sống của người dân.

Đảm bảo quyền để giảm thiểu rủi ro bị tổn thương cho phụ nữ (11/12/2015)

Để giảm thiểu rủi ro và nguy cơ bị tổn thương cho phụ nữ thì việc tăng cường năng lực cho phụ nữ thông qua đảm bảo quyền con người, đặc biệt là quyền phụ nữ, là vấn đề rất cần thiết. Phụ nữ có đầy đủ các quyền con người. Tuy nhiên, do phụ nữ là một nhóm yếu thế trong xã hội nên một số quyền của phụ nữ rất được quan tâm, đề cao để đảm bảo cho họ có cơ hội và năng lực vươn lên trong xã hội.

Quyền con người và vấn đề về bất bình đẳng (11/12/2015)

Mặc dù bình đẳng là nội dung được hầu hết luật pháp quốc tế và các quốc gia thừa nhận nhưng tình trạng bất bình đẳng dường như đang có xu hướng gia tăng trong thế giới hiện đại. Bất bình đẳng dường như trở thành hệ quả khó tránh khỏi của sự phát triển kinh tế thị trường. Bất bình đẳng có thể diễn ra giữa các quốc gia (nước giàu và nước nghèo) nhưng cũng có thể diễn ra ngay trong bản thân mỗi quốc gia - đó là bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo; giữa phụ nữ và nam giới; giữa nông thôn và đô thị hoặc giữa các nhóm tôn giáo và nhóm xã hội khác nhau.

Một số văn bản quốc tế liên quan đến quyền con người (01/12/2015)

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử loài người, vấn đề quyền con người được quan tâm và đề cao như trong xã hội đương đại. Những quan điểm cơ bản về việc bảo vệ quyền con người được ghi nhận trong Hiến chương của Liên hợp quốc (1945) và Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc (1948).

Quyền con người – khái niệm và một số nội dung cơ bản (01/12/2015)

Từ thời cổ đại, Quyền con người đã được một số triết gia bàn luận đến. Họ coi quyền là tài sản tự nhiên của con người. Tuy nhiên, vấn đề về Quyền con người chỉ được đặt ra trước nhân loại; công cuộc đấu tranh đòi quyền con người chỉ thực sự bắt đầu khi xã hội xuất hiện giai cấp, nhà nước và có sự vi phạm, xâm hại đến quyền con người.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quyền con người (01/12/2015)

Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về Quyền con người được hình thành trong bối cảnh lịch sử đất nước và thế giới có nhiều biến động lớn.

Lịch sử khái niệm "Vốn xã hội" (01/12/2015)

Phần viết dưới đây là một trình bày tóm lược về lịch sử ra đời khái niệm vốn xã hội, đặc điểm của vốn xã hội, tính hai mặt của vốn xã hội và cách thức đo lường vốn xã hội.

Tổng quan tình hình nghiên cứu An ninh nguồn nước (01/12/2015)

Theo Tuyên bố Cấp Bộ trưởng của Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 2 (năm 2000), an ninh nguồn nước (ANNN) đồng nghĩa với việc “đảm bảo rằng các hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái biển và các hệ sinh thái liên quan được bảo vệ và củng cố; phát triển bền vững và ổn định chính trị sẽ được đẩy mạnh; mỗi người đều được tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch với chi phí vừa phải để có được một cuộc sống khỏe mạnh, sung túc và các cộng đồng dễ bị tổn thương sẽ được bảo vệ trước rủi ro từ những thảm họa liên quan đến nước”. Tuy vậy, thời gian gần đây, ANNN đang phải đối mặt với nhiều thách thức khó lường khi mà các khu vực lớn trên thế giới đang rơi vào tình trạng thiếu nước hoặc căng thẳng trầm trọng về nước. Tình trạng ấy càng trở nên tồi tệ hơn vì dân số tăng nhanh, công nghiệp phát triển và sự tiêu dùng quá mức, trong khi hiện trạng quản lý tài nguyên nước vẫn còn yếu kém.

Những Nguyên nhân chính của sự yếu kém về Chất lượng Nguồn Nhân lực ở Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay (01/12/2015)

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng có một lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội không nhỏ, tuy nhiên, vùng đất này vẫn đang phải chấp nhận những nghịch lý cơ bản của phát triển, đó là: ở giữa một vựa lúa lớn nhất, một kho thủy hải sản giàu có nhất, nơi có nguồn cây trái phong phú nhất, nhưng mức sống người dân lại chưa cao, nhà cửa và cơ sở hạ tầng còn thấp kém và chưa đồng bộ, đây cũng là nơi có nền giáo dục còn nhiều bất cập. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của những nghịch lý nêu trên chính là sự thiếu hụt trầm trọng về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển bền vững của vùng.