Một số hoạt động về nghiên cứu phát triển con người giai đoạn 2005-2015 (25/03/2016)

Bài viết giới thiệu đôi nét về nghiên cứu phát triển con người qua các báo cáo phát triển con người của UNDP; của Hiệp hội Phát triển con người và năng lực giai đoạn 2005-2015 và các báo cáo phát triển của Ngân hàng thế giới giai đoạn 2005-2015

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI MALAYSIA 2013 -TÁI CẤU TRÚC MỘT TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (25/02/2016)

Đây là Báo cáo Phát triển Con người đầu tiên của Malaysia, lựa chọn Tăng trưởng Bao trùm làm chủ đề của báo cáo. Malaysia xác định tăng trưởng bao trùm bao gồm phân phối công bằng các lợi ích của tăng trưởng kinh tế và các chi phí xã hội thông qua các nhóm thu nhập riêng biệt và người nghèo; thúc đẩy mạnh mẽ cơ hội tiếp cận mở đối với người tham gia các hoạt động kinh tế và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, hướng tới giảm thiểu sự loại trừ xã hội và tăng tính gắn kết xã hội.

Tự do con người và phát triển con người (25/02/2016)

Báo cáo Phát triển con người 2000 của UNDP về chủ đề Quyền con người và phát triển con người đã chỉ ra một trong những tầm nhìn và mục đích chung mà quyền con người và phát triển con người đều hướng tới - đó là đảm bảo tự do của con người. Việc gắn kết sự tự do với phát triển con người là điều mà UNDP rất lưu tâm trong Báo cáo phát triển con người 2000. Họ cũng đã đưa ra các nội dung của tự do mà phát triển con người và quyền con người cần đảm bảo để thúc đẩy sự phát triển con người.

Một số vấn đề chung về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (24/02/2016)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility- CSR) đang trở thành mối quan tâm của quốc tế. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững thông qua các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi nhất cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội.

Khung phân tích sinh kế bền vững IFAD (18/01/2016)

Trên cơ sở khung phân tích sinh kế bền vững được giới thiệu năm 2004 , IFAD đã phát triển sơ đồ mới về phân tích sinh kế. Mặc dù đây không phải là yếu tố quan trọng nhất trong tiếp cận sinh kế bền vững, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng như là “một điểm nhập môn” cho các học viên phát triển khi lần đầu tiên tiếp cận với phương pháp sinh kế bền vững.

Vốn xã hội trong phát triển kinh tế (18/01/2016)

Bài viết này sẽ tổng quan một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về việc khai thác, sử dụng vốn xã hội cũng như vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế.

Các chiều cạnh phát triển con người (18/01/2016)

Sabina Alkire (2002) trong bài viết về Các chiều cạnh phát triển con người (Dimensions of Human Development) cho rằng các chiều cạnh là các khía cạnh hợp thành của một đối tượng cùng tồn tại với nhau. Theo đó, các chiều cạnh phát triển con người được hiểu là các khía cạnh cùng tạo nên sự phát triển con người.

Chỉ số nghèo nhân văn (18/01/2016)

Khái niệm này lần đầu tiên được đề cập tới trong báo cáo năm 1996. Đặc biệt, đến báo cáo năm 1997, UNDP đã tập trung nhiều hơn vào chủ đề này và đưa khái niệm này vào trong quan điểm về nghèo đói. Theo đó, nghèo về nhân văn tập trung vào sự thiếu hụt cơ hội và khả năng lựa chọn những điều kiện cơ bản nhất đối với sự phát triển con người. Cùng với nó là các yếu tố như: sức khoẻ, đời sống sáng tạo; hưởng thụ mức sống tốt; sự tự do; phẩm giá, lòng tự trọng và sự kính trọng của người khác.

Chỉ báo đo lường Quyền con người (18/01/2016)

Báo cáo phát triển con người 2000 của UNDP với chủ đề về tự do con người đã dành riêng một chương để tập trung vào vấn đề xác định chỉ báo nhằm tính toán, đo lường quyền con người. Việc xây dựng các chỉ báo để tính toán, đo lường và phân tích, so sánh là một vấn đề phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực nhạy cảm như quyền con người.

Chỉ số phát triển công nghệ (18/01/2016)

Chỉ số phát triển công nghệ (Technology Achievment Index - TAI) được UNDP giới thiệu và đưa ra tính toán trong Báo cáo phát triển con người 2001. Chỉ số này phản ánh mức độ một quốc gia tạo ra và phổ biến công nghệ và xây dựng cơ sở kỹ năng con người - phản ánh năng lực tham gia phát minh công nghệ trong thời đại mạng thông tin.