Chỉ số An ninh con người và các chỉ số khác (07/03/2017)

Chỉ số an ninh con người (ANCN) hiện nay được tính toán theo nhiều cách và dựa trên nhiều quan điểm khác nhau, tuy vậy, dù được do lường theo công thức tính nào thì chỉ số này vẫn phản ánh thực tế rằng: ANCN là tổng hợp của nhiều chiều cạnh của đời sống của con người. Do đó, chỉ số này lại có mối quan hệ thống kê với nhiều chỉ số khác hiện đang được tính toán và sử dụng trên thế giới.

Những thách thức trong đo lường An ninh con người và khả năng áp dụng tại Việt Nam (07/03/2017)

Bài viết phân tích một số thách thức trong các cách đo lường ANCN hiện nay trên thế giới và khả năng áp dụng tính toán chỉ số ANCN tại Việt Nam.

An ninh con người, quyền con người trong một số báo cáo phát triển con người quốc gia và khu vực (13/04/2016)

Mất an ninh là một vấn đề cần quan tâm trong phát triển con người bởi nó hạn chế khả năng con người có được tự do lựa chọn và sự tự trị của họ. Mất an ninh làm gia tăng bất bình đẳng bởi nó chủ yếu ảnh hưởng tới những đối tượng dễ bị tổn thương và nó cản trở sự phát triển kinh tế (UNDP, 2012a). Đối với những khu vực trên thế giới đối mặt với tình trạng có nhiều bạo lực và mất an ninh, ví dụ như ở vùng Ca-ri-bê và vùng châu Mỹ la tinh, UNDP đã lựa chọn an ninh cho công dân là chủ đề của các báo cáo phát triển con người ở các khu vực này.

Hòa nhập xã hội trong nghiên cứu phát triển con người (13/04/2016)

Phát triển hoà nhập là một quá trình đảm bảo tất cả các nhóm xã hội không bị gạt ra ngoài lề của sự phát triển. Để có thể đạt được sự hoà nhập thì cần phải loại bỏ được những rào cản gây ra sự tách biệt và tăng cường năng lực cho những nhóm dễ bị tổn thương để họ có khả năng hoà nhập vào xã hội.

Một số hoạt động về nghiên cứu phát triển con người giai đoạn 2005-2015 (25/03/2016)

Bài viết giới thiệu đôi nét về nghiên cứu phát triển con người qua các báo cáo phát triển con người của UNDP; của Hiệp hội Phát triển con người và năng lực giai đoạn 2005-2015 và các báo cáo phát triển của Ngân hàng thế giới giai đoạn 2005-2015

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI MALAYSIA 2013 -TÁI CẤU TRÚC MỘT TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (25/02/2016)

Đây là Báo cáo Phát triển Con người đầu tiên của Malaysia, lựa chọn Tăng trưởng Bao trùm làm chủ đề của báo cáo. Malaysia xác định tăng trưởng bao trùm bao gồm phân phối công bằng các lợi ích của tăng trưởng kinh tế và các chi phí xã hội thông qua các nhóm thu nhập riêng biệt và người nghèo; thúc đẩy mạnh mẽ cơ hội tiếp cận mở đối với người tham gia các hoạt động kinh tế và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, hướng tới giảm thiểu sự loại trừ xã hội và tăng tính gắn kết xã hội.

Tự do con người và phát triển con người (25/02/2016)

Báo cáo Phát triển con người 2000 của UNDP về chủ đề Quyền con người và phát triển con người đã chỉ ra một trong những tầm nhìn và mục đích chung mà quyền con người và phát triển con người đều hướng tới - đó là đảm bảo tự do của con người. Việc gắn kết sự tự do với phát triển con người là điều mà UNDP rất lưu tâm trong Báo cáo phát triển con người 2000. Họ cũng đã đưa ra các nội dung của tự do mà phát triển con người và quyền con người cần đảm bảo để thúc đẩy sự phát triển con người.

Một số vấn đề chung về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (24/02/2016)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility- CSR) đang trở thành mối quan tâm của quốc tế. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững thông qua các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi nhất cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội.

Khung phân tích sinh kế bền vững IFAD (18/01/2016)

Trên cơ sở khung phân tích sinh kế bền vững được giới thiệu năm 2004 , IFAD đã phát triển sơ đồ mới về phân tích sinh kế. Mặc dù đây không phải là yếu tố quan trọng nhất trong tiếp cận sinh kế bền vững, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng như là “một điểm nhập môn” cho các học viên phát triển khi lần đầu tiên tiếp cận với phương pháp sinh kế bền vững.

Vốn xã hội trong phát triển kinh tế (18/01/2016)

Bài viết này sẽ tổng quan một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về việc khai thác, sử dụng vốn xã hội cũng như vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế.