Tác động của đập thủy điện tới an ninh lương thực và phụ nữ ở Chiang Khong- Thái Lan và An Giang- Việt Nam (07/04/2020)

Bài viết phân tích tác động của việc hình thành các đập thủy điện tới an ninh lương thực và phụ nữ ở Chieng Khong- Thái Lan và An Giang- Việt Nam

Tác động của nghèo đói, biến đổi khí hậu tới phụ nữ (07/04/2020)

Người nghèo và những người thiệt thòi trong xã hội thường phụ thuộc rất lớn hoặc gần như hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết để duy trì cuộc sống. Những người này không có hoặc có rất ít các khoản tiết kiệm để có thể chống chọi lại những cú sốc kinh tế, cũng như không thể chủ động đưa ra quyết định, và thiếu tiếp cận đến những dịch vụ xã hội thiết yếu, cơ sở hạ tầng và thông tin cần thiết để giúp họ thích ứng với sự biến đổi khí hậu, dù bằng cách phòng tránh hay tăng cường khả năng thích ứng với những tác động mà nó mang lại.

Tác động của đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mêkong tới sinh kế bền vững của người dân ở khu vực Chiang Khong-Thái Lan và An Giang- Việt Nam (07/04/2020)

Bài viết phân tích tác động của đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mêkong tới sinh kế của người dân ở hai khu vực Chiang Khong- Thái Lan và An Giang- Việt Nam

Bất bình đẳng giới tại Lào Cai (07/04/2020)

Bài viết là kết quả nghiên cứu thực hiện tại Lào Cai, Việt Nam do quỹ SHAPE-SEA tài trợ năm 2017-2018

Bạo lực với phụ nữ gây tổn thương: đưa ra chương trình phát triển con người bền vững (07/04/2020)

Bạo lực với phụ nữ chỉ gần đây mới được cộng đồng quốc tế ghi nhận là sự vi phạm quyền con người cơ bản của phụ nữ, đe dọa đến việc phát triển những năng lực cơ bản của họ. Nó đã tồn tại qua nhiều thế hệ với những hành vi bạo lực trong gia đình và cả ngoài gia đình, là trở ngại đáng kể đối với sự phát triển con người bền vững.

Một số cách tiếp cận về khuyết tật (07/04/2020)

Bài viết giới thiệu một số cách tiếp cận về khuyết tật hiện nay trên thế giới

Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe con người hiện nay (07/04/2020)

Bài viết giới thiệu về xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe con người hiện nay: chăm sóc sức khỏe di động, du lịch chăm sóc sức khỏe

Vai trò cña An sinh xã hội với phát triển con người (07/04/2020)

An sinh xã hội (ASXH) có tác động lớn đến phát triển con người: (i) đảm bảo ASXH sẽ góp phần thúc đẩy phát triển con người và (ii) ASXH thể hiện quyền cơ bản của con người, đảm bảo cho không ai bị bỏ lại phía sau và giúp con người thụ hưởng đầy đủ hơn các thành quả của phát triển.

Năng lực tiếp cận công nghệ thông tin và các yếu tố tác động (07/04/2020)

Bài viết trình bày đôi nét về năng lực tiếp cận thông tin và các yếu tố tác động đến năng lực này.

Thu hẹp khoảng cách giới trong quá trình sống (07/04/2020)

Các báo cáo phát triển con người gần đây đã tập trung vào khoảng cách về năng lực và cơ hội giữa nam và nữ từ trẻ đến già. Điều này cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về khoảng cách giới được tính qua quá trình sống như thế nào, giúp xác định các vấn đề vướng mắc, và tập trung vào việc cần thiết phải có các chiến lược can thiệp toàn diện để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.