Báo cáo phát triển con người với chủ đề Môi trường (28/01/2010)

Vấn  đề môi trường, biến đổi khí hậu ngày nay trở  thành vấn đề cấp bách của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Nhiều nước đã lựa chọn vấn đề này để trình bày trong báo cáo phát triển con người của quốc gia mình. Đáng kể đến là Báo cáo phát triển Con người của Croatia, Moldova và Qatar.

Báo cáo quốc gia về phát triển con người của Moldova (2009/2010) (11/01/2010)

Báo cáo quốc gia về phát triển con nguời năm 2009/2010 của Moldova có tiêu đề “Biến đổi khí hậu ở Moldova: Những tác động kinh tế - xã hội và các lựa chọn chính sách nhằm thích ứng”. Báo cáo đã cung cấp các phân tích toàn diện và sâu sắc về tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các lĩnh vực quan trọng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề phát triển con người ở Moldova

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VỚI CHỦ ĐỀ XÃ HỘI (16/12/2009)

Trong số các báo cáo PTCN của các quốc gia về vấn  đề xã hội phải kể đến Báo cáo PTCN của Ghana (2007), Báo cáo PTCN của Macedonia (2001), Báo cáo PTCN của Bosnia và Herzigovina (2007) và Croatia (2006). Có  thể nhận thấy rằng, các báo cáo này đều tập trung xoay quanh chủ đề chính “loại trừ xã hội” tuy cách tiếp cận có khác nhau

Sinh hoạt khoa học “Tiềm năng và thách thức trong phát triển con người: Báo cáo phát triển con người với vai trò là một công cụ hành động” (27/11/2009)

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, tại Viện Nghiên cứu Con người, Th.s Vũ  Thị Thanh (nghiên cứu viên phòng Chỉ số phát triển con người) đã báo cáo một số kết quả của hội thảo “Tiềm năng và thách thức trong phát triển con người: Báo cáo phát triển con người với vai trò là một công cụ hành động” được tổ chức tại Thái Lan (từ 01- 03 tháng 9 năm 2009). Báo cáo tập trung vào hai nội dung chính bao gồm cách tiếp cận phát triển con người và khung phân tích áp dụng quan điểm phát triển con người vào vấn đề cụ thể.

Một vài số liệu về (13/11/2009)

- Biểu đồ về các Báo cáo PTCN của các quốc gia theo khu vực trên thế giới; - Bảng: Báo cáo PTCN và các báo cáo khác được thực hiện bởi UNDP (đánh giá theo các tiêu chí: sản phẩm, mục đích, đối tác chuẩn bị báo cáo, đối tượng hưởng lợi chính)  

Tajikistan 2003: Tài nguyên nước và Phát triển con người bền vững (10/11/2008)

Báo cáo PTCN năm 2003 của Tajikistan với chủ đề cải thiện quản lý nước được giới thiệu tại Diễn đàn quốc tế về nước ngọt ở Dushanbe, nơi 400 đại biểu từ 45 quốc gia đã tụ tập về tham dự. Báo cáo PTCN 2003 được thực hiện nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa các bên tham gia vào quản lý nước với mục đích đẩy mạnh phát triển con người bền vững cho người dân Tajikistan. Mỗi báo cáo đều có nội dung về Chỉ số PTCN – một thước đo thể hiện sự tiến bộ của quốc gia thông qua lăng kính về chỉ số kinh tế và xã hội.

Báo cáo PTCN của Kazakhstan năm 2003: Nước là yếu tố quan trọng của PTCN ở Kazakstan (10/11/2008)

Với những phân tích khá chi tiết, Báo cáo PTCN của Kazakhstan năm 2003 có thể được coi là nguồn tham khảo quan trọng cho hoạt động của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân về vấn đề nguồn tài nguyên nước ở quốc gia này. Các nghiên cứu về phát triển khu vực và báo cáo MDGs đã chỉ ra rằng nước đóng một vai trò chủ đạo trong PTCN của Kazakhstan. Nước không chỉ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia mà còn tác động tới sự phát triển kinh tế của khu vực trung á, Trung Quốc và Nga

Báo cáo PTCN của Namibia năm 1998: Môi trường và Phát triển con người ở Namibia (10/11/2008)

Với chủ đề “Môi trường và Phát triển con người”, Báo cáo PTCN của Namibia 1998 nhận định rằng, mặc dù giành được độc lập được 8 năm (tính đến thời điểm báo cáo được công bố), tình trạng bất bình đẳng vẫn rất sâu sắc trong khi PTCN của đa số người dân ở quốc gia này vẫn còn thấp. Một trong những vấn nạn của quốc gia lục địa đen này chính là tình trạng hoành hành của HIV/AIDS đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế cũng như cơ cấu dân số của quốc gia này. Tuy nhiên một yếu tố không kém phần quan trọng khác chính là môi trường tự nhiên. Vì thế, báo cáo năm 1998 tập trung vào đánh giá vấn đề môi trường cũng như những hạn chế đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.

Báo cáo PTCN năm 1997 của Phillipines (09/09/2008)

Với chủ đề “Phụ nữ và giới trong phát triển”, Báo cáo năm 1997 của Phillipine đã khẳng định rằng việc nâng cao năng lực cũng như mở rộng cơ hội lựa chọn cho phụ nữ chính là một yếu tố cơ bản thúc đẩy PTCN ở quốc gia này. Để làm nổi bật lập luận trên, Báo cáo đã điểm lại tình hình chung của phụ nữ Phillipine, con đường để đạt tới bình đẳng giới trong những năm qua và cách thức để vượt qua sự phân biệt đối với phụ nữ; những phiền hà mà phụ nữ phải đối mặt tại nơi làm việc