Giai đoạn mới của kinh tế thế giới và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (23/07/2020)

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi phân tích một số thay đổi của hệ thống kinh tế thế giới - một trong những nội dung cấu thành của bối cảnh quốc tế, và phác họa sự tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam hiện nay cần được tính đến khi xây dựng các chiến lược phát triển: chiến lược phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến 2045.

Các Chỉ số Phát triển Con người: Cập nhật số liệu thống kê năm 2018 của UNDP (08/04/2020)

Bài viết giới thiệu số liệu thống kê năm 2018 của UNDP về chỉ số phát triển con người và một số vấn đề nổi bật trong báo cáo này.

Chỉ số phát triển con người vùng Trung Bộ (08/04/2020)

Bài viết phân tích đôi nét về chỉ số phát triển con người vùng Trung Bộ và các yếu tố tác động đến chỉ số này

Thực trạng tiếp cận với giáo dục của trẻ em huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (08/04/2020)

Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng cơ hội tiếp cận giáo dục của hai nhóm đối tượng cụ thể, đó là nhóm học sinh mầm non 5 tuổi và nhóm học sinh lớp 9 trên một số tiêu chí như tính sẵn có, khả năng tiếp cận và khả năng phát triển.

An ninh lương thực vùng Tây Bắc trong bối cảnh hiện nay (08/04/2020)

Bài viết tập trung tìm hiểu thực trạng sản xuất nông nghiệp cũng như an ninh lương thực tại vùng Tây Bắc, một vùng nghèo nhất cả nước hiện nay; tìm hiểu những khó khăn cũng như giải pháp để phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp vùng một cách bền vững.

An toàn thực phẩm với sức khỏe và phát triển con người (08/04/2020)

Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về an toàn thực phẩm với phát triển con người và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Tác động của đập thủy điện tới an ninh lương thực và phụ nữ ở Chiang Khong- Thái Lan và An Giang- Việt Nam (07/04/2020)

Bài viết phân tích tác động của việc hình thành các đập thủy điện tới an ninh lương thực và phụ nữ ở Chieng Khong- Thái Lan và An Giang- Việt Nam

Tác động của nghèo đói, biến đổi khí hậu tới phụ nữ (07/04/2020)

Người nghèo và những người thiệt thòi trong xã hội thường phụ thuộc rất lớn hoặc gần như hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết để duy trì cuộc sống. Những người này không có hoặc có rất ít các khoản tiết kiệm để có thể chống chọi lại những cú sốc kinh tế, cũng như không thể chủ động đưa ra quyết định, và thiếu tiếp cận đến những dịch vụ xã hội thiết yếu, cơ sở hạ tầng và thông tin cần thiết để giúp họ thích ứng với sự biến đổi khí hậu, dù bằng cách phòng tránh hay tăng cường khả năng thích ứng với những tác động mà nó mang lại.

Tác động của đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mêkong tới sinh kế bền vững của người dân ở khu vực Chiang Khong-Thái Lan và An Giang- Việt Nam (07/04/2020)

Bài viết phân tích tác động của đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mêkong tới sinh kế của người dân ở hai khu vực Chiang Khong- Thái Lan và An Giang- Việt Nam

Bất bình đẳng giới tại Lào Cai (07/04/2020)

Bài viết là kết quả nghiên cứu thực hiện tại Lào Cai, Việt Nam do quỹ SHAPE-SEA tài trợ năm 2017-2018