Xét duyệt cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ năm 2023-2024 của Viện Nghiên cứu Con người

10/06/2022

 

Ngày 09/6/2022, tại Hội trường tầng 3, Viện Nghiên cứu Con người đã thực hiện xét duyệt cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2023-2024. Tham dự buổi xét duyệt, có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, TS. Đào Thị Minh Hương và TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người. Hội đồng có sự tham dự của các nhà khoa học uy tín với vai trò là ủy viên Hội đồng đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Viện Dân tộc học, Viện Địa lí nhân văn, Viện dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và đông đảo các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Con người.

 

Tại buổi xét duyệt cấp cơ sở đề tài cấp Bộ, Hội đồng đã lắng nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược các nội dung nghiên cứu của đề tài gồm: lí do lựa chọn nghiên cứu, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các phương pháp nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét duyệt cho ý kiến nhận xét, góp ý để hoàn thiện thuyết minh đề cương. Nhìn chung, hội đồng xét duyệt cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài và cho rằng các tên đề tài nghiên cứu đều được lựa chọn kỹ lưỡng, có tính thời sự, phản ánh các vấn đề xã hội được đông đảo người dân quan tâm và gắn với định hướng, nhiệm vụ nghiên cứu của cá nhân, của phòng chuyên môn và của Viện Nghiên cứu Con người. Đặc biệt, hội đồng đánh giá cao phần nội dung tổng quan tài liệu của các đề tài được chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý, các tiêu chí, nội dung cần bổ sung để các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện tốt hơn thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài, nhằm đảm bảo khi được thực hiện vào năm 2023 - 2024, các đề tài sẽ có kết quả tốt nhất.

Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài đều nhất trí hội đồng đã có những góp ý cụ thể, xác đáng và khoa học trên tinh thần xây dựng để qua đó chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh một cách tốt nhất. Theo kết quả đánh giá của các Hội đồng xét duyệt, 3/3 thuyết minh đề cương đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023-2024 đều được thông qua. Danh mục các đề tài cấp Bộ năm 2023-2024 do Viện nghiên cứu Con người chủ trì thực hiện, gồm:

  1. Chuyển đổi việc làm của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng trong bối cảnh mới: thực trạng và giải pháp, do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê làm chủ nhiệm.
  2. Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay, do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm.
  3. Bảo đảm quyền tiếp cận việc làm của người khuyết tật: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, do TS Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm.

Phòng Quản lý khoa học