Hợp tác quốc tế: Phát triển con người: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

04/09/2018

Cuối tháng 8 vừa qua, đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu Con người, do Viện trưởng PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm trưởng đoàn, đã có chuyến công tác tại Trung Quốc. Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Viện Dân tộc học và Nhân học (Institute of Ethnology and Anthropology - IEA), thuộc Viện Hàn lâm KHXH Trung Quốc. Đoàn đã có cuộc hội kiến với GS.TS. Wang Yanzhong, Viện trưởng, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Dân tộc, Tổng biên tập tạp chí quốc tế Nhân học và Dân tộc học và một số đại biểu của Viện Dân tộc học và Nhân học. Trong các buổi làm việc, đại diện của hai Viện đã thảo luận về một số vấn đề khoa học liên quan và khả năng hợp tác với nhau trong lĩnh vực nghiên cứu Con người.

Giáo sư, viện trưởng Wang cùng các nhà khoa học khác của Viện IEA tham dự buổi hội kiến, đã giới thiệu cho đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Con người về cơ cấu tổ chức, lịch sử xây dựng và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Viện Dân tộc học và Nhân học; những định hướng nghiên cứu chính hiện nay và những thành tựu của Viện trong thời gian qua, những đóng góp của Viện trong công cuộc phát triển nền học thuật và phát triển đất nước.

Ảnh: Buổi làm việc với Viện trưởng Wang Yanzhong

Viện IEA được thành lập từ 1962 trên cơ sở hợp nhất hai Viện: Viện Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (1956) và Viện Nghiên cứu dân tộc (1958). Hiện nay Viện có 14 phòng chuyên môn, tập trung vào 8 hướng nghiên cứu chính từ nghiên cứu các dân tộc thiểu số trong nước với các khía cạnh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, ngôn ngữ, sinh thái,… đến các nghiên cứu so sánh quốc tế. Viện vừa nghiên cứu mảng các vấn đề về dân tộc học (Ethnology) vừa nghiên cứu các vấn đề về nhân học (Anthropology). Viện có gần 160 cán bộ chưa kể đội ngũ cộng tác viên và hiện đang có nhiều dự án hợp tác có ý nghĩa thực tiễn và lý luận cao với 15 quốc gia. Viện có tạp chí quốc tế Nhân học và Dân tộc học nằm trong hệ thống Springer Open.

       GS Viện trưởng Wang và các đồng nghiệp phía Trung Quốc đã tập trung trao đổi một số nội dung liên quan:

- Những thành tựu, hạn chế trong xây dựng và phát triển các vùng dân tộc thiểu số và phát triển con người từ khi cải cách, mở của đến nay; những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong phát triển con người, nhất là ở các khu vực dân tộc thiẻu số.

- Hệ giá trị con người truyền thống và hiện đại trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển kinh tế thị trường;

- An ninh con người trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và cách mạng KHCN hiện nay;

- Một số vấn đề về dự án chiến lược “một vành đai, một con đường” (OBOR) liên quan đến phát triển con người, an ninh con người.

Các học giả Viện Dân tộc học và Nhân học rất mong muốn chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam và triển khai các hợp tác trong nghiên cứu và công bố các ấn phẩm khoa học, trao đổi chuyên gia, thông tin khoa học.

PGS.TSKH. Lương Đình Hải và các thành viên trong đoàn cũng đã chia sẻ và trình bày ý kiến về một số nội dung của các vấn đề nói trên với các đồng nghiệp Trung Quốc và chia sẻ những kết quả, thành tựu và một số tồn tại trong nghiên cứu các vấn đề nói trên ở Việt Nam. Những trao đổi và thảo luận giữa hai đoàn về các nội dung khoa học đã trở thành các seminar khoa học chuyên sâu. Đồng thời PGS.TSKH Lương Đình Hải cũng bày tỏ mong muốn mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác hai bên trong đó tập trung hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học hai bên về nghiên cứu dân tộc học và nghiên cứu con người.

Hai bên đã trao đổi ý kiến và thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể từ nay đến năm 2020 mà sắp tới đây là việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển con người: một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay” và dự án triển khai xuất bản chung công trình “Phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay”. Hai bên đã thống nhất xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực trao đổi và nghiên cứu: trao đổi ấn phẩm, thông tin khoa học và trao đổi chuyên gia; làm đầu mối liên lạc với đối tác khác khi các bên có nhu cầu.

       Cũng trong thời gian công tác này, Đoàn cán bộ Viện NCCN đã tham quan trường Minzu University of China, nơi Viện Dân tộc học và Nhân học đặt trụ sở nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời là đối tác trực tiếp, gắn bó từ lâu của Viện. PGS.TSKH. Lương Đình Hải đã tham dự Đại hội triết học thế giới lần thứ 24 được tổ chức tại Bắc Kinh.

       Chuyến công tác đã mang lại nhiều kết quả, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Con người (Việt Nam) và Viện Dân tộc học và Nhân học (Trung Quốc) nói riêng và Viện Hàn lâm khoa học xã hội ở hai nước nói chung. Thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên là một trong các nhiệm vụ công tác của Viện Nghiên cứu Con người trong thời gian tới.

                                                                                                L.H.