Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017

18/12/2017

 

            Ngày 07, 08 và 15 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017. Hệ đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện nghiên cứu Con người có 10 đề tài trong đó có 02 đề tài cấp phòng. Các đề tài bao gồm:

1.      Đề tài Đảm bảo an ninh sức khỏe nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm (Đề tài cấp Phòng)

2.      Đề tài Đặc trưng trong tính cách của người Việt Nam trong mối quan hệ với hội nhập phát triển do  PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm. (Đề tài cấp Phòng)

3.      Đề tài Dư luận xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm.

4.      Đề tài Quan hệ giữa văn hóa đại chúng với phát triển con người (tiếp cận lý thuyết) do ThS. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm

5.      Đề tài Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (Nghiên cứu thực tiễn) do NCS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm.

6.      Đề tài Phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (dựa trên tài liệu sẵn có) do ThS Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm.

7.      Đề tài Sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng trong 5 năm đầu chung sống (Nghiên cứu thực trạng) do ThS Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm.

8.      Đề tài Lý luận về chỉ số tiến bộ xã hội (Social progress index - SPI) do ThS. Phạm Thu Hương làm chủ nhiệm.

9.      Đề tài Biến đổi sinh kế của người Khơ Mú trong dự án tái định cư thủy điện ở Thanh Chương, Nghệ An  do NCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm.

10. Đề tài Đào tạo nhân tài ở Việt hiện nay : thực trạng và vấn đề đặt ra do ThS. Trần Anh Văn làm chủ nhiệm.

            Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài trong nghiên cứu của mình. Những đề tài nghiên cứu đã gắn với hướng nghiên cứu của Phòng chuyên môn. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra đối với cá nhân các chủ nhiệm cần phải triển khai như thế nào cho tốt đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình, ví dụ: cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu cần diễn đạt rõ ràng hơn, bố cục của một báo cáo cần sắp xếp sao cho phù hợp với các tiểu mục, trích dẫn tài liệu tham khảo, các nội dung nghiên cứu cần phải bám sát với đề cương, ... Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài cần phải chỉnh sửa lại báo cáo tổng hợp. Ngoài những góp ý về mặt khoa học, cũng như các lỗi trong khi triển khai một đề tài nghiên cứu, Hội đồng nghiệm thu cũng đã nhận xét chi tiết cho từng đề tài cấp cơ sở năm 2017 để rút kinh nghiệm cho việc triển khai các đề tài năm 2018. Theo kết quả đánh giá  của các Hội đồng nghiệm thu, 10/10 đề tài cấp cơ sở năm 2017 được thông qua và xếp loại Khá.

Nguyễn Thị Nga