Khảo sát thực địa tại Lào Cai

30/10/2017

Từ ngày 6 đến ngày 15/10/2017, đề tài cấp Bộ “Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em ở Lào Cai hiện nay” do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (Viện Nghiên cứu Con người) làm chủ nhiệm đã tiến hành khảo sát thực địa tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em, đề tài đã tiến hành phỏng vấn các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh, học sinh tại một số trường mầm non và trung học cơ sở trên địa bàn huyện nhằm làm rõ thực trạng tiếp cận với giáo dục của học sinh tại đây cũng như những khó khăn, rào cản hạn chế các em học sinh tiếp cận với giáo dục.

Cụ thể, đề tài đã tiến hành nghiên cứu một số trường trung học cơ sở và trường mầm non tại thị trấn Bát Xát và xã Trịnh Tường. Tại đây, đề tài đã tiến hành phỏng vấn bằng bảng hỏi phụ huynh và học sinh (400 bảng hỏi) và phỏng vấn sâu (20 cuộc phỏng vấn sâu) với nhóm đối tượng là giáo viên, phụ huynh và học sinh ở hai nhóm tuổi 5 tuổi và 15 tuổi.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được tại thực địa, đề tài sẽ tiến hành xử lý, phân tích số liệu, kết hợp với những quan sát, ghi chép tại địa bàn nghiên cứu, đề tài sẽ đưa ra những kết luận và khuyến nghị giải pháp để mở rộng cơ hội tiếp cận với giáo dục cho nhóm đối tượng học sinh 5 tuổi và 15 tuổi tại huyện Bát Xát cũng như tại Lào Cai.

Quỳnh Anh