Hội thảo “Các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030” (31/07/2020)

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” (TA9449), do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR), trong hai ngày 30-31/7/2020, tại Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với ADB tổ chức Hội thảo “Các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030” nhằm chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu, các nội dung liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững của toàn cầu trong bối cảnh lồng ghép với các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, lồng ghép với chiến lược phát triển Kinh tế xã hội của Việt Nam.

Xét duyệt thuyết minh cấp Bộ đề tài: “Hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam hiện nay qua hoạt động giáo dục tài chính cá nhân: thực trạng và giải pháp”: (16/07/2020)

Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ “Hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam hiện nay qua hoạt động giáo dục tài chính cá nhân: thực trạng và giải pháp”: do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2020 "Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay" (10/07/2020)

Ngày 9 tháng 7 năm 2020, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “ Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, phòng Nghiên cứu Phát triển con người thực hiện năm 2020.

Xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ "Giáo dục tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp" (19/06/2020)

Ngày 17 tháng 06 năm 2020, dưới sự chủ trì của TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng, Chủ tịch các Hội đồng xét duyệt, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành các buổi xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2020-2021 “Giáo dục tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 và cấp Bộ năm 2021-2022 (27/04/2020)

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 04 năm 2020, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng, Chủ tịch các Hội đồng xét duyệt, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành các buổi xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2021 và đề tài cấp Bộ năm 2021-2022.

Hoạt động điều tra thực địa của đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ (31/01/2020)

Theo kế hoạch thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ mã số CTDT.44.18/16-20 (thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”) do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, chủ nhiệm và các thành viên đề tài đã tiến hành chuyến khảo sát thực địa tại các tỉnh thành trên cả nước.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019 (02/12/2019)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2019, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

Tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” ngày 14/11/2019 (15/11/2019)

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” do Chương trình phát triển nguồn nhân lực của Đại sứ quán Úc tài trợ, tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Con Người vào ngày 14/11/2019.

Tọa đàm khoa học: Thuyết tiến hóa Đác-uyn và tiền đề lý luận của các tư tưởng về con người của chủ nghĩa Mác (29/07/2019)

Ngày 26 tháng 7, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi Tọa đàm khoa học: “Thuyết tiến hóa Đac-uyn và tiền đề lý luận của các tư tưởng về con người của chủ nghĩa Mác”. Báo cáo chính do PGS.TSKH. Lương Đình Hải trình bày. Tham dự buổi Tọa đàm khoa học có các thành viên đề tài KX 02.18/16-20 và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người có quan tâm.

Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số” (30/01/2019)

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài cấp Quốc gia CTDT.44.18/16-20: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, do Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì đã tổ chức thành công Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số”.

Các tin cũ hơn.............................