Tọa đàm khoa học: Hoạt động của tổ chức chính trị, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách về quyền lao động nữ hiện nay ở Việt Nam (29/09/2021)

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, đề tài cấp cơ sở “Bảo đảm quyền của lao động nữ trong các chính sách của Viêt Nam hiện nay”do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm tổ chức tọa đàm khoa học “Hoạt động của tổ chức chính trị, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách về quyền lao động nữ hiện nay ở Việt Nam”.

Tọa đàm khoa học “Tiếp cận giáo dục Phổ thông trung học của người Tày ở Tuyên Quang”. (28/09/2021)

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Tiếp cận giáo dục Phổ thông trung học của người Tày ở Tuyên Quang” do TS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm đã tổ chức tọa đàm khoa học trực tuyến “Tiếp cận giáo dục Phổ thông trung học của người Tày ở Tuyên Quang”. Tọa đàm nhằm mục đích tham khảo các ý kiến chuyên gia về chính sách giáo dục của Nhà nước Việt nam đối với dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Tày ở Tuyên Quang nói riêng; chia sẻ một số kết quả nghiên cứu thực tiễn của đề tài và lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Viện, để tham khảo, bổ sung và hoàn thiện trước khi đề tài cơ sở bảo vệ chính thức.

Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động (22/09/2021)

Chiều 21 tháng 9 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học dưới hình thức trực tuyến với chủ đề “Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động”.

Tọa đàm khoa học đề tài cấp cơ sở “Quyền con người và phát triển con người: cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu trong các báo cáo phát triển con người” (21/09/2021)

Chiều ngày 20/9/2021, trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người, đề tài “Quyền con người và phát triển con người: cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu trong các báo cáo phát triển con người”do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Nghiên cứu quyền con người trong Báo cáo Phát triển con người.

Tọa đàm khoa học: “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu” (01/09/2021)

Sáng 30 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học, được tổ chức dưới hình thức online với chủ đề “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu”.

Tọa đàm khoa học: “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường” (20/08/2021)

Sáng 19 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở: “Vốn con người: một số lý thuyết và phương pháp đo lường”, do Ths. Lê Thị Thu Hà làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học online với chủ đề “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường”.

Tọa đàm khoa học: “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp” (17/08/2021)

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, đề tài cấp cơ sở: “Tiếp cận giáo dục bậc mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong khu công nghiệp (nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh)”, do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp”.

Tọa đàm khoa học: Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình. (06/08/2021)

Sáng ngày 5/8/2021, Đề tài cơ sở năm 2021: “Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số là nạn nhân bạo lực gia đình (Nghiên cứu trường hợp huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)” do Ths. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học “Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình”.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận về văn hóa và phát triển con người. (05/08/2021)

Trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở năm 2021, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2021, đề tài “Văn hóa và Phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu” do TS. Lê Thị Đan Dung, phòng Con người và xã hội làm chủ nhiệm đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề lý luận về văn hóa và phát triển con người” với sự tham gia của Lãnh đạo Viện và đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện.

Tin tọa đàm khoa học: Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người (23/07/2021)

Sáng ngày 23/7, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu phát triển con người trong thập niên 2010” do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm tổ chức tọa đàm khoa học: “Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người”.

Các tin cũ hơn.............................