Nghiệm thu hệ đề tài cơ sở năm 2021 (01/12/2021)

Trong các buổi sáng ngày 11/11; 25/11; 26/11 và 30/11/2021, Viện Nghiên cứu Con người (NCCN) đã tổ chức nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2021, kết quả 10/10 đề tài được hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá với mức điểm số khá cao.

Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động (22/09/2021)

Chiều 21 tháng 9 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học dưới hình thức trực tuyến với chủ đề “Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động”.

Tọa đàm khoa học: “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu” (01/09/2021)

Sáng 30 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học, được tổ chức dưới hình thức online với chủ đề “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu”.

Tọa đàm khoa học: “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường” (20/08/2021)

Sáng 19 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở: “Vốn con người: một số lý thuyết và phương pháp đo lường”, do Ths. Lê Thị Thu Hà làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học online với chủ đề “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường”.

Tọa đàm khoa học: “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp” (17/08/2021)

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, đề tài cấp cơ sở: “Tiếp cận giáo dục bậc mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong khu công nghiệp (nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh)”, do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp”.

Tọa đàm khoa học: Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình. (06/08/2021)

Sáng ngày 5/8/2021, Đề tài cơ sở năm 2021: “Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số là nạn nhân bạo lực gia đình (Nghiên cứu trường hợp huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)” do Ths. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học “Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình”.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận về văn hóa và phát triển con người. (05/08/2021)

Trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở năm 2021, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2021, đề tài “Văn hóa và Phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu” do TS. Lê Thị Đan Dung, phòng Con người và xã hội làm chủ nhiệm đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề lý luận về văn hóa và phát triển con người” với sự tham gia của Lãnh đạo Viện và đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện.

Tin tọa đàm khoa học: Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người (23/07/2021)

Sáng ngày 23/7, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu phát triển con người trong thập niên 2010” do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm tổ chức tọa đàm khoa học: “Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người”.

Xét duyệt đề cương đề tài cơ sở năm 2022 (11/06/2021)

Trong các ngày đầu tháng 6, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành xét duyệt hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022, tham dự họp xét duyệt có thành viên hội đồng là các nhà khoa học của Viện và một số các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm cùng sự tham gia lắng nghe của toàn thể Nghiên cứu viên, cán bộ nghiên cứu của Viện. Việc thực hiện xét duyệt trực tuyến nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo tinh thần chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Không khí xét duyệt rất nghiêm túc, các thành viên tham gia đầy đủ.

Bảo vệ cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ. (01/06/2021)

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, tại hội trường Tầng 5 số 9 A Kim Mã Thượng, Ba đình, Hà Nội, VIện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài cấp Bộ: Đề tài “Bảo đảm quyền trẻ em trong các gia đình có bố mẹ đi lao động nước ngoài (Nghiên cứu tại tỉnh Bắc Giang)” do TS. Phạm Thị Tính chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì. Đề tài “An Ninh sức khỏe: một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do TS. Đào Thị Minh Hương chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Các tin cũ hơn.............................