Sinh hoạt khoa học: Công nghệ thông tin, kỹ thuật số (26/04/2017)

Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay” do PGS.TSKH Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Công nghệ thông tin, kỹ thuật số” do GS.TSKH Đỗ Trung Tá, nguyên UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trình bày.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Người nông dân với tiếp cận pháp luật” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm. (19/04/2017)

Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Người nông dân với tiếp cận pháp luật” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “An ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu: các quan điểm tiếp cận và chính sách” (12/04/2017)

Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “An ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu: các quan điểm tiếp cận và chính sách” do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Sinh hoạt khoa học: Một số thành tựu của Y học hiện đại và sự phát triển con người trong thế kỷ 21. (10/03/2017)

Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Thành tựu của Y học hiện đại và sự phát triển con người trong thế kỷ 21” do PGS.TS Lê Minh Giang, đại học Y Hà Nội trình bày.

Sinh hoạt khoa học: Khoa học và kỹ nghệ vật liệu. (20/02/2017)

Ngày 17 tháng 2 tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khoa học và kỹ nghệ vật liệu” do GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu trình bày.

Sinh hoạt khoa học: Ảnh hưởng của công nghệ tới con người (20/01/2017)

Sáng 19 tháng 1 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Đề tài cấp Nhà nước KX.01.11/16-20 đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Ảnh hưởng của công nghệ tới con người” do chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải trình bày.

Tọa đàm khoa học: Các xu hướng của cách mạng công nghiệp hiện nay và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (13/01/2017)

Ngày 12 tháng 1 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Đề tài cấp Nhà nước KX.01.11/16-20 đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề Các xu hướng của cách mạng công nghiệp hiện nay và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tham dự tọa đàm ngoài những thành viên đề tài còn có các cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người và một số nhà nghiên cứu đang quan tâm nghiên cứu về vấn đề này.

Sinh hoạt khoa học: Một số vấn đề lý luận về cách mạng khoa học và công nghệ. (29/12/2016)

Sáng 28 tháng 12 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Đề tài cấp Nhà nước “Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận về cách mạng khoa học và công nghệ”. Tham dự buổi tọa đàm có các thành viên tham gia đề tài và các cán bộ trong viện có quan tâm.

Nghiệm thu xấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 2015-2016 (22/12/2016)

Trong hai ngày 08 và 21 tháng 12 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 2015-2016. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và các cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Nghiệm thu hệ nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2016 (21/12/2016)

Trong ba ngày 14, 19 và 20 tháng 12 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu 13 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2016. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và các cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Các tin cũ hơn.............................