BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2016: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CHO MỌI NGƯỜI (28/03/2017)

Ngày 21/3/2017, tại Stockholm (Thụy Điển) đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Phát triển Con người Toàn cầu năm 2016 với chủ đề “Phát triển Con người cho Mọi người” (Human Development for Everyone).

Tăng trưởng HDI Việt Nam và các chỉ số thành phần (28/03/2017)

Từ năm 1990 đến nay, chỉ số HDI Việt Nam tăng đều qua các năm nhưng tốc độ tăng cũng như sự đóng góp của từng chỉ số thành phần (chỉ số kinh tế, chỉ số giáo dục và chỉ số tuổi thọ) vào HDI lại không giống nhau. Sự khác biệt này thể hiện qua từng giai đoạn: 1990 – 1999, 2000 – 2009, 2010 - 2015.

Sự biến đổi của chỉ số HDI Việt Nam (28/03/2017)

So sánh tiến bộ về phát triển con người giữa Việt Nam với một số nước trong khu vực trên cơ sở tính đến sự khác biệt về xuất phát điểm của trình độ phát triển cho thấy Việt Nam là nước có kết quả tốt nhất trong giai đoạn 1990 – 2000, song vị trí này đã bị lùi dần trên bảng xếp hạng trong hai giai đoạn sau là 2000 – 2008 và đặc biệt là từ 2008 trở lại đây. Vì vậy, xét ở cấp độ quốc gia chỉ số HDI của Việt Nam có tăng dần qua các năm nhưng so sánh tương quan với nhiều nước trong khu vực thì sự tiến bộ của Việt Nam không đáng kể, thậm chí là tụt lại đằng sau so với sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Đóng góp cỉa các chỉ số thành phần vào tăng trưởng HDI Việt Nam giai đoạn 2000-2015 (28/03/2017)

Trong 15 năm trở lại đây các chỉ số thành phần của HDI Việt Nam đều được cải thiện, song sự đóng góp của từng chỉ số vào sự tăng trưởng HDI thì có sự khác biệt trong từng giai đoạn.

Chỉ số Phát triển con người bền vững (21/02/2017)

Phát triển con người bền vững là sự mở rộng tự do cho con người hiện tại trong khi có những nỗ lực hợp lý để tránh gây ra những sự suy giảm nghiêm trọng ảnh hưởng đến thế hệ tương lai (UNPP, 2011). Để đánh giá sự phát triển con người bền vững, chỉ số phát triển con người bền vững HSDI đã được xây dựng đo lường ba chiều cạnh chính là kinh tế, xã hội và môi trường.

Công bố báo cáo phát triển con người năm 2015 (12/01/2016)

Báo cáo phát triển con người năm 2015 được UNDP công bố ngày 15 tháng 12 vừa qua. Báo cáo phát triển con người 2015 là bản cuối trong loạt báo cáo phát triển con người được UNDP xuất bản kể từ 1990 dựa trên thảo luận độc lập, những căn cứ có tính toán và kinh nghiệm về các vấn đề chính cuả phát triển, các xu hướng và hàm ý chính sách.

Human Development Index trends, 1980-2013 (23/03/2015)

Bảng chỉ số phát triển con người, 1980-2013

Các chỉ số phát triển con người của Việt Nam so với một số nước được phản ánh trong Báo cáo Phát triển con người năm 2014: “Duy trì thành quả phát triển con người: Giảm thiểu nguy cơ tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu” (22/09/2014)

Các chỉ số phát triển con người của Việt Nam so với một số nước được phản ánh trong Báo cáo Phát triển con người năm 2014: “Duy trì thành quả phát triển con người: Giảm thiểu nguy cơ tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu”.

HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN VỀ “PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT TÍNH TOÁN MỚI VỀCHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI: HDR 2010” (27/10/2012)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Văn phòng Dự án VASS – UNDP: “Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học”, đã tổ chức buổi báo cáo kết quả tham dự lớp tập huấn về phương pháp mới trong nghiên cứu và tính toán các chỉ số phát triển con người (HDI), do UNDP tổ chức tại Đại học Oxford, Anh, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam vào ngày 27/4/2011.

Chỉ số nghèo khổ đa chiều (MPI- Multidimensional Poverty Index) (04/10/2012)

Chỉ số nghèo khổ đa chiều (MPI) được phát triển, ứng dụng bởi OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) trực thuộc trường đại học Oxford và được UNDP ủng hộ. Chỉ số này sẽ được mô tả cụ thể chi tiết trong Báo báo phát triển con người 2010 sắp tới. Chỉ số này thay thể chỉ số nghèo khổ tổng hợp (HPI) đã được nêu trong các báo cáo phát triển con người thường niên từ 1997.