Giới thiệu sách: Cải cách thể chế văn hoá Trung Quốc từ năm 1978 đến nay (Sách chuyên khảo)/ Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên. - Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017.- 374 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 374
Cuốn sách “Cải cách thể chế văn hoá Trung Quốc từ năm 1978 đến nay” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc thực hiện, TS. Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên, đã mang lại một cái nhìn đa chiều hơn về cải cách thể chế văn hoá Trung Quốc, qua đó có thể giúp các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đưa ra những chính sách phù hợp hơn trong các mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hoá với nước bạn, đồng thời rút ra kinh nghiệm thiết thực trong quá trình tiến hành công cuộc Đổi mới trên lĩnh vực văn hoá.

Giới thiệu sách: Khoa học tự nhiên và con người trong đời sống tinh thần/ Nguyễn Văn Trọng .- Nhà xuất bản Tri Thức, 2018.- 245 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Tri thức
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 245
Cuốn sách “Khoa học tự nhiên và con người trong đời sống tinh thần” tập hợp chọn lọc các bài viết được thực hiện từ năm 2005 đến năm 2017, tập trung vào ba chủ đề chính (khoa học tự nhiên và văn hoá, tất định luận & tự do lựa chọn và định hướng tinh thần của tôn giáo) như một lời giải đáp cho những câu hỏi thực chất khoa học tự nhiên là gì và có thể giúp gì cho con người có được định hướng đúng đắn trong cuộc sống nhân sinh.

Giới thiệu sách: Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc – Gợi ý cho Việt Nam/ TS. Hoàng Minh Lợi chủ biên.- Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, 2018.-231 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 231
Những thành công trong chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản và Hàn Quốc tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, đồng thời cũng chỉ ra một thực tế là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng nhận được sự quan tâm to lớn của chính phủ các nước và được xem là một động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cuốn sách “Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc – Gợi ý cho Việt Nam” do TS. Hoàng Minh Lợi, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á chủ biên có thể là tham khảo hữu ích đối với Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện tại và tương lai.

Giới thiệu sách: Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản: Giáo dục và giáo dục Lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam – Nhật Bản/ Nguyễn Quốc Vương .- Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2016.- 300 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Phụ nữ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 300
Cải cách giáo dục là công việc hệ trọng có quan hệ mật thiết đến sự thịnh suy của quốc gia – dân tộc và tương lai của nhiều thế hệ, vì vậy nó cần phải được tiến hành dựa trên các nghiên cứu khoa học, có cơ sở lí luận và thực tiễn thuyết phục thay vì tiến hành theo kinh nghiệm, ý chí chủ quan hoặc chỉ chú trọng di nhập phần “kĩ thuật” thuần tuý từ thành tựu giáo dục của thế giới. Với tư cách một người làm giáo dục và muốn đóng góp vào công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam, giảng viên môn Lịch Sử, ông Nguyễn Quốc Vương đã tổng hợp nên cuốn sách “Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản?” như kết quả của việc so sánh giáo dục và giáo dục lịch sử Việt Nam và Nhật Bản.

Giới thiệu sách: Nâng cao năng lực tự tin/ Alice Muir; Chương Ngọc dịch.- Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2016.-.197 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 197
Khả năng thích ứng với công việc cao và việc có thể hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả hơn, ít áp lực hơn khiến bạn có nhiều lợi thế hơn để bắt đầu so với những người khác. Để có được điều này cần rất nhiều sự tự tin. Cuốn sách “Nâng cao năng lực tự tin” của bác sĩ tâm lí Alice Muir sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích để bạn tự tin và vui sống.

Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt – Trung/ Nguyễn Thị Phương Hoa Chủ biên.- Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018._275 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 275
Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một số vấn đề thuộc an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt – Trung trong những năm gần đây, phân tích nguyên nhân, chỉ ra đặc điểm, đánh giá hiệu quả của các cơ chế hợp tác giải quyết hiện có giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp.

Giới thiệu sách: Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Phạm Thị Thanh Bình chủ biên.-Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018.-271 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 271
Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nông nghiệp không chỉ là chỗ dựa của nền kinh tế mà còn là lối thoát để khôi phục tăng trưởng, là động lực cho giai đoạn phát triển mới sau khi tái cơ cấu. Trước thực trạng công nghiệp hoá gây ra nhiều hậu quả về mặt môi trường cũng như bất công về thu nhập đối với nông dân nghèo, xuất phát từ mục đích đưa ra định hướng để phát triển một nền nông nghiệp bền vững, cuốn sách Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ra đời.

Giới thiệu sách: An ninh môi trường và hòa bình ở Biển Đông/ Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Vũ Hải Đăng.- Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2016 .- 255 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 255
Cuốn sách “An ninh môi trường và hòa bình ở Biển Đông” do PGS. TS Nguyễn Chu Hồi chủ biên gồm 4 chương đã góp thêm thông tin về mối quan hệ và tính liên kết của các vấn đề môi trường, tài nguyên đối với các căng thẳng và xung đột ở Biển Đông, cách tiếp cận và một số giải pháp khắc phục tình thế trong thời kì mới.

Giới thiệu sách: Biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển/ Tổng cục Biển và Hải đảo . – H . : Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam , 2016 . – 188 tr. (04/09/2018)

Nhà xuất bản: Tài nguyên- Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 188
Bắt nguồn từ mối quan tâm đối với biến đổi khí hậu và muốn đề ra những biện pháp giảm thiểu hậu quả của vấn đề này đối với vùng ven biển, Tổng cục Biển và Hải đảo đã phát hành cuốn “Biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển”.

Giới thiệu sách: Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI/ Nguyễn Xuân Cường chủ biên .- Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2018.- 275tr. (03/09/2018)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 275
Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc, đặc biệt là từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc là những bước tìm tòi, thử nghiệm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” hướng tới mục tiêu siêu cường, tác động tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Nghiên cứu về cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI, cuốn sách “Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI” do TS. Nguyễn Xuân Cường chủ biên, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về những biến chuyển ở Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, gợi mở với Việt Nam.

Các tin cũ hơn.............................