Giới thiệu sách Tồn tại hay không tồn tại… nhân loại?/ Nikita Moiseev; Phạm Vĩnh Cư dịch, Nxb Tri Thức, 2019._430tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 430
Nikita MOISEEV (1917 – 2000) là một nhà toán học ứng dụng, một học giả nghiên cứu về Hệ sinh thái toàn cầu, một nhà tư tưởng về Tiến hoá Nhân loại với tầm nhìn hiện đại người Nga. “Tồn tại hay không tồn tại… nhân loại?” (Moscow, 1999) là một trong hai tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, tổng hợp các kết quả của công trình nghiên cứu về Mô phỏng sự tiến hoá của Hệ sinh thái Trái Đất do MOISEEV lãnh đạo; được Phạm Vĩnh Cư dịch lại bằng Tiếng Việt.

Giới thiệu sách: Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận/ Trần Thị Tuyết (Chủ biên); Nxb. KHXH, 2019; 363tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 363
Trước những diễn biến khôn lường của hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, TS. Trần Thị Tuyết và tập thể các tác giả đã cho ra đời cuốn sách “Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận” với mong muốn góp phần làm rõ vấn đề về hạn hán, tác động của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn để từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý có những kế hoạch phát triển phù hợp, bước đầu quản lý được tình trạng hạn hán và vấn đề về nguồn nước gắn với sinh kế nông thôn bền vững tại tỉnh Ninh Thuận.

Giới thiệu sách: Bàn về Xã hội nhường nhịn/ Phan Tân; Nxb Khoa học xã hội, 2019; 303tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 303
Với mong muốn sử dụng phương pháp định lượng để nhận diện và lí giải một cách toàn diện nguyên nhân dẫn tới sự thiếu nhường nhịn trong thái độ, hành vi của con người trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam, TS. Phan Tân đã cho ra đời cuốn sách “Bàn về Xã hội nhường nhịn”. Đây cũng là phần tiếp theo của cuốn sách “Xây dựng Xã hội nhường nhịn” của tác giả đã được ra mắt trước đó.

Giới thiệu sách: Hoà nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người/ Vũ Thị Thanh (Chủ biên); Nxb. Khoa học xã hội, 2019._ 219tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 219
Hoà nhập xã hội là một trong những nền tảng cho sự phát triển con người. Trên quan điểm xoá bỏ những rào cản để những người thuộc nhóm yếu thế có thể tham gia vào mọi phương diện của đời sống xã hội, việc nghiên cứu về hoà nhập xã hội của những người dễ bị tổn thương để đưa ra những giải pháp cho vấn đề này luôn rất được quan tâm. Cuốn sách “Hoà nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người” do TS. Vũ Thị Thanh chủ biên đã có những đóng góp rất lớn cho công tác nghiên cứu về hoà nhập xã hội ở nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt Nam.

Giới thiệu sách Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm /Lê Thị Đan Dung (Chủ biên); Nxb. Khoa học xã hội, 2019._; 182 Tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 182
Việc làm đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển con người, khi trao cho con người cơ hội tạo ra những giá trị mới thông qua hoạt động lao động, kiếm thêm thu nhập. Hiện nay, trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, việc làm tại Việt Nam đã ngày một trở nên đa dạng hơn. Tuy vậy, việc làm vẫn là một vấn đề còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng đến sự phát triển con người của một số dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu “Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm” do TS. Lê Thị Đan Dung chủ biên đã tập trung phân tích thực trạng phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm, để từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn tới thực trạng ấy và đề xuất các phương án nhằm tháo gỡ những khó khăn này.

Giới thiệu bộ sách về đặc trưng văn hóa vùng miền/ PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên._ H.:Khoa học xã hội, 2018._283 tr. (25/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 1
Đặc trưng văn hóa vùng được biểu hiện đa dạng trên toàn bộ các mặt của đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân. Bộ sách về đặc trưng văn hóa vùng do PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên đã cung cấp những nét đặc trưng nhất của văn hóa các vùng miền ở Việt Nam. Những nét đặc trưng này được đúc kết dựa trên kết quả thu được từ các chuyến điều tra, điền dã dân tộc học, kết hợp với nguồn tài liệu thống kê và các tư liệu đã công bố,.

Giới thiệu sách: Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo- An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội/ Nhiều tác giả._H.: Đại học quốc gia Tp.HCM 2016._697 tr. (25/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia tp. HCM
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 697
Cuốn sách Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo- An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội là tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo cấp quốc gia cùng tên, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đồng tổ chức.

Giới thiệu sách: Chuyển đổi tôn giáo một số vấn đề lý thuyết và lịch sử/Trương Văn Chung._H.: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017._315 tr. (25/06/2020)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 315
Cuốn sách “Chuyển đổi tôn giáo một số vấn đề lý thuyết và lịch sử” gồm hai chương, đã tổng hợp, khái quát và tường giải tất cả những thành tựu của các công trình nghiên cứu trên thế giới, nhằm giới thiệu hai trong số những vấn đề cơ bản của chuyển đổi tôn giáo là vấn đề lý thuyết và lịch sử.

Giới thiệu sách: Văn hóa tính dục ở Việt Nam thế kỷ X-XIX/ Phạm Văn Hưng._H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2019._398 tr. (18/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 398
Tình dục và tính dục là đề tài bàn luận, chiêm nghiệm bất tận của nhân loại. Trong khi nhiều nhà nghiên cứu phê bình đang nỗ lực nhận diện, miêu tả và kiến giải đề tài/yếu tố tính dục trong văn chương đương đại, thì nhà nghiên cứu trẻ Phạm Văn Hưng đã cho ra đời cuốn sách “Văn hoá tính dục ở Việt Nam thế kỉ X-XIX”. Có thể thấy văn hoá tính dục Việt Nam từ thế kỷ X đến XIX dẫu có những biểu hiện rất đa dạng nhưng chưa được tổng kết và khái quát thành tư liệu thành văn. Đứng trước khó khăn bởi sự thiếu thốn của tư liệu, văn hiến nước nước nhà, tác giả đã chọn giải pháp phục dựng văn hoá tính dục Việt Nam thế kỉ X - XIX chủ yếu qua hai nguồn tư liệu thành văn là lịch sử và văn học.

Các tin cũ hơn.............................