Giới thiệu sách: Tâm lý người An Nam – Tính cách dân tộc, tiến trình lịch sử, tri thức, xã hội và chính trị/ Paul Giran - Nguyễn Tiến Văn dịch - Nxb. Hội nhà văn, 2019 - 260 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 206
Cuốn sách được chia làm hai phần là tính cách dân tộc và sự tiến hoá của dân tộc An Nam.

Giới thiệu sách: Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên/ PGS.TS. Bùi Minh Đạo.Nxb. Khoa học xã hội, 2017, 259 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 259
Dưới sự tác động mạnh mẽ của các nhân tố mới, vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên đã và đang biến đổi mạnh mẽ. Cuốn sách “Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên” của PGS.TS. Bùi Minh Đạo là một tài liệu nghiên cứu chuyên sâu và hệ thống về vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên trong đổi mới và phát triển bền vững.

Giới thiệu sách: Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam/ PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018, 360 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 360
Cuốn sách “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt nam” (Sách chuyên khảo) do PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa chủ biên đã cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, làm rõ hơn bản chất của cuộc cách mạng 4.0; những tác động của cuộc cách mạng này đến quá trình xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại của Việt Nam và qua đó giúp các bên có liên quan tăng cường nhận thức, có hành động, giải pháp tích cực trong việc tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện mục tiêu đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Giới thiệu sách: Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa- góc nhìn dân tộc học/ Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình đồng chủ biên ._H.: Nxb Khoa học xã hội, 2018._378 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 378
Nội dung chính của cuốn sách được trình bày trong bốn chương, bao gồm: một số khía cạnh cơ bản về tình hình nghiên cứu; một số vấn đề về đời sống xã hội của ngư dân; thực trạng các vấn đề giáo dục và văn hóa của ngư dân; về cơ hội, thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay.

Giới thiệu sách: Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ Vương Xuân Tình chủ biên. Nxb. Khoa học xã hội, 2018._378 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 378
Công trình nghiên cứu “Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” của PGS.TS. Vương Xuân Tình làm chủ nhiệm đã được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính sách để quản lí hiệu quả mối quan hệ nêu trên.

Giới thiệu sách: Suy Tưởng / Marcus Aurelius Antoninus; Tiết Hùng Thái dịch._H.: Nxb Tri thức, 2018._ 389 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 389
Cuốn “Suy tưởng” của ông được coi là một trong những tác phẩm triết học vĩ đại nhất, là nguồn quan trọng giúp thế giới hiện đại hiểu về triết học Khắc kỉ thời Cổ đại.

Giới thiệu sách: Sự an ủi của triết học/ Alain de Botton ; Ngô Thu Hương dịch._ Nxb. Thế giới, 2018._333 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 333
“Nếu muốn đưa triết học vào cuộc sống thì chúng ta phải nhìn vào những nhà tư tưởng không tìm cách tỏ ra khôn ngoan hay châm biếm mà đơn giản là thông thái.” (Trích lời Roger Scruton, đăng trên tạp chí Mail On Sunday). Hướng đi ấy đã được Botton thể hiện qua tác phẩm “Sự an ủi của triết học.”

Giới thiệu sách: Văn hóa nhân học Châu Âu/ Phạm Minh Thảo, Nguyễn Kim Loan tuyển dịch và biên soạn, Nxb. Hồng Đức, 2017._592 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 592
Nằm trong bộ sách “Bách khoa toàn thư các nền văn hoá thế giới”, cuốn sách “Văn hoá nhân học châu Âu” – với một khối tư liệu khổng lồ - đóng góp một phần rất lớn vào công tác nghiên cứu khoa học về văn hoá tộc người và các nhóm, các cộng đồng người vô cùng đa dạng và phong phú trong cuộc sống ngày nay.

Giới thiệu sách: Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa/Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên._H.:Nxb Khoa học xã hội, 2018.-615 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 615
Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài “Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa”. Nghiên cứu này xuất phát từ như cầu cần có cơ sở nhìn nhận, đánh giá khoa học về các hiện tượng hôn nhân và gia đình đã, đang diễn ra trong các mối quan hệ đa chiều, từ đó xem xét các phương án giải quyết có tính khả thi về mặt thực tiễn. Đồng thời, nghiên cứu cũng nhằm góp thêm tư liệu mới về tộc người này, về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng nếp sống mới về hôn nhân và gia đình.

Các tin cũ hơn.............................