Giới thiệu sách: Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hóa Việt Nam/TS. Lý Tùng Hiếu._H.: Khoa học xã hội, 2019._ 424tr

04/05/2021
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 464

Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương.

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của giao lưu tiếp biến văn hoá ở Việt Nam. Là chương cung cấp tri thức nền tảng liên quan đến vấn đề giao lưu tiếp biến văn hoá ở Việt Nam, chương I của cuốn sách trình bày khái quát về khung lý thuyết, khung khái niệm, các hình thái hệ quả của tiếp biến văn hoá và cơ sở thực tiễn của giao lưu tiếp biến văn hoá ở Việt Nam.

Chương II: Giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam theo thời gian. Trong chương này, đầu tiên, tác giả phân tích tiêu chí và phương án phân chia các giai đoạn văn hoá Việt Nam. Ở chương này, sự giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam theo thời gian đã được trình bày theo trình tự, từ giai đoạn văn hoá Việt – Mường, giai đoạn Hán hoá, giai đoạn phong kiến hoá tới giai đoạn hiện đại hoá.

Chương III: Giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam theo không gian. Trong chương này, sau khi trình bày tiêu chí và phương án phân vùng văn hoá Việt Nam, tác giả tập trung phân tích giao lưu tiếp biến văn hoá ở các vùng: (1) Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ; (2) Việt Bắc và Đông Bắc; (3) Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; (4) Trung và Nam Trung Bộ; (5) Nam Bộ; (6) Trường Sơn và Tây Nguyên. Ngoài ra, tác giả còn trình bày thêm về giao lưu tiếp biến văn hoá ở các đô thị lớn là Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

Chương IV: Chứng tích ngôn ngữ của giao lưu tiếp biến văn hoá ở Việt Nam. Đi từ nguồn gốc Nam Á của tiếng Việt, tác giả phân tích giao lưu tiếp biến văn hoá và từ ngữ gốc Tày trong tiếng Việt – Mường cũng như từ ngữ gốc Hán, từ ngữ gốc Chăm, từ ngữ gốc Khmer và từ ngữ gốc Pháp trong tiếng Việt, đồng thời trình bày một cách chung nhất về giao lưu tiếp biến văn hoá và sự hình thành các phương ngữ địa lý.

Tuy mới chỉ là bản sơ thảo cho một đề tài nghiên cứu lớn về văn hoá Việt Nam, nhưng cuốn sách đã cung cấp những tri thức cơ bản về giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam, là cuốn tài liệu tham khảo tốt dành cho những người có nhu cầu nghiên cứu văn hoá nói chung và nghiên cứu về giao lưu tiếp biến văn hoá và biến đổi văn hoá ở Việt Nam nói riêng.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................