Giới thiệu sách: Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam – Văn hoá và phát triển – Lâm Bá Nam Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội – 682 trang, năm 2020.

22/03/2021
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 682

 

Trong suốt một thế kỷ qua, các nhà Nhân học tại Việt Nam đã miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, gây dựng nên một hệ thống các cơ quan nghiên cứu, giáo dục và thực hành Nhân học trên khắp cả nước. Với vai trò là ngành khoa học nghiên cứu toàn diện về con người, Nhân học là một ngành khoa học cơ bản với bề dày lịch sử tương đối lâu đời, có chỗ đứng quan trọng không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà còn trong xây dựng, thực thi chính sách. Nhắc tới Nhân học, thì không thể không điểm tên những nhà Dân tộc học, những người đã đặt nền móng đầu tiên cho nghiên cứu về con người dưới góc độ văn hoá tộc người nói riêng và nghiên cứu Nhân học văn hoá nói chung. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, một số công trình nghiên cứu của PGS.TS. NGƯT. Lâm Bá Nam đã được biên soạn, tổng hợp thành cuốn sách chuyên khảo “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam – Văn hoá và phát triển”.

Cuốn sách được chia thành ba phần, bao gồm:

Phần I: Văn hoá tộc người: Toạ độ, không gian và bối cảnh; gồm có 14 bài viết;

Phần II: Văn hoá tộc người – Tiếp cận bộ phận; gồm có 15 bài viết;

Phần III: Tộc người trên hành trình phát triển: Từ chính sách đến thực tiễn; gồm 21 bài viết.

Các bài viết được tổng hợp trong phần I trải rộng trong nhiều không gian và bối cảnh khác nhau, đi từ khái quát văn hoá khu vực đồng bằng đến các bài viết xoay quanh các địa bàn cụ thể như Thị xã Sơn Tây- Hà Nội (Hà Tây cũ), Thanh Hoá, huyện Tiền Hải- Thái Bình, từ đặc trưng văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam đến di sản lịch sử văn hoá với phát triển du lịch tại Hà Giang.

Phần thứ hai bao gồm các bài viết mang tính tiếp cận bộ phận khi nghiên cứu về văn hoá tộc người của tác giả. Các bài viết trong phần này bao gồm:

- Đôi nét về người Arem ở miền Tây huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

- Về địa vực cư trú của người Mường trong lịch sử;

- Tín ngưỡng Hùng Vương trong đời sống văn hoá của người Mường;

- Hình tượng Tản Viên trong đời sống văn hoá của người Mường;

- Người Mường ở Ba Vì (Những ghi chép Dân tộc học);

- Nghi lễ xuống ruộng của người Mường xã Thịnh Lang (Hoà Bình);

- Văn hoá Khơ me: Môi trường, sinh kế và ẩm thực;

- Văn hoá Ê đê – Tiếp cận từ ngôi nhà dài;

- Văn hoá làng nghề: từ truyền thống đến hiện đại;

- Thủ công nghiệp Hải Phòng thời cận đại;

- Nghề dệt cổ truyền làng La Khê;

- Nghề dệt cổ truyền ở Hà Đông (Hà Sơn Bình);

- Di sản nghề dệt cổ truyền ở Việt Nam: Truyền thống, kế thừa và phát triển;

- Tình hình nghiên cứu người Dao ở Việt Nam;

- Giao lưu văn hoá tộc người ở vùng biên giới Việt – Trung.

Trong phần III, cũng là phần dài nhất của cuốn sách, nội dung các bài viết chủ yếu xoay quanh sự phát triển của nghiên cứu về tộc người tại Việt Nam nhìn từ hai góc độ là chính sách và thực tiễn.

Các chính sách được đề cập tới thông qua các bài viết của phần III là chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc và chính sách phát triển. Bên cạnh đó, phần III còn có các bài viết liên quan tới hoạt động văn hoá du lịch với bảo tồn văn hoá địa phương; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trí tuệ tinh thần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và ảnh hưởng của chúng đến chính sách, pháp luật Việt Nam đối với dân tộc thiểu số.

Cuốn sách tổng hợp có chọn lọc những bài viết, công trình nghiên cứu của PGS.TS. NGƯT Lâm Bá Nam, đem đến cho người đọc cái nhìn vừa bao quát vừa cụ thể về vấn đề quá trình nghiên cứu tộc người tại Việt Nam. Đây có thể được coi là một cuốn sách tham khảo hữu ích dành cho sinh viên Nhân học theo đuổi nghiên cứu Nhân học tộc người, có ý nghĩa lớn trong việc giảng dạy và nghiên cứu về tộc người tại Việt Nam.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................