Giới thiệu sách: Bàn về Xã hội nhường nhịn/ Phan Tân; Nxb Khoa học xã hội, 2019; 303tr.

23/07/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 303

 

          Nội dung cuốn sách được tác giả chia làm 3 chương.

          Trong chương đầu tiên, tác giả đề cập tới một số vấn đề lý luận cơ bản tiếp cận nghiên cứu quan điểm Xã hội nhường nhịn. Chương này lại được chia thành 5 mục nhỏ: 1) Thuật ngữ nhường nhịn và các thuật ngữ liên quan; 2) Các loại biểu hiện của nhường nhịn – loại hình nhường nhịn; 3) Quan điểm xã hội nhường nhịn qua tiếp cận một số quan điểm, lý thuyết xã hội liên quan; 4) Gợi mở một số quan điểm đặc thù riêng về nhường nhịn; 5) Quan điểm nhường nhịn của người Việt Nam.

          Sang đến chương tiếp theo, tác giả làm rõ thực trạng về sự nhường nhịn và thiếu nhường nhịn ở Việt Nam hiện nay. Thông qua việc phân tích quan niệm, nhận thức của người dân về sự nhường nhịn cũng như vai trò của sự nhường nhịn trong đời sống hàng ngày, tác giả nêu lên sự thiếu nhường nhịn trong cách ứng xử của người Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân dẫn tới lối ứng xử này cũng đã được lồng ghép trong chương thứ hai của cuốn sách.

          Chương cuối cùng của cuốn sách xoay quanh những yếu tố cơ bản để xây dựng xã hội nhường nhịn ở Việt Nam hiện nay. Sau khi một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của xã hội nhường nhịn, tác giả nêu ra các yếu tố để xây dựng mô hình xã hội này. Không chỉ dừng lại ở đó, tác giả còn trình bày những giải pháp có thể lập tức áp dụng trong thời gian tới và đưa ra gợi ý cho các nghiên cứu sau này về xã hội nhường nhịn tại Việt Nam.

          Cuốn sách đã được hoàn thành với tâm niệm của tác giả về sự tử tế, tinh thần dám chịu trách nhiệm và quan trọng hơn cả, là sự nhường nhịn trong giao tiếp, trong công việc và đời sống thường ngày. Đây là một cuốn sách chuyên khảo đặt ra một vấn đề hết sức mới mẻ, khơi dậy trí tò mò của độc giả, đồng thời khiến người đọc phải suy tư về giá trị của sự “nhường nhịn” trong văn hoá ứng xử của người Việt.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................