Giới thiệu sách Tồn tại hay không tồn tại… nhân loại?/ Nikita Moiseev; Phạm Vĩnh Cư dịch, Nxb Tri Thức, 2019._430tr.

23/07/2020
Nhà xuất bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 430

         Cuốn sách có cấu trúc 5 phần, mỗi phần lại được chia nhỏ thành các chương.

          Phần một của cuốn sách mang tên “Hành tinh trên ngưỡng thiên niên kỉ thứ III” bao gồm 3 chương. Chương thứ nhất, tác giả đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta đang sống trong một thế giới thế nào?”, với nội dung chính là phác hoạ lại bức tranh toàn cảnh lịch sử thế giới lúc bấy giờ, với sự lớn mạnh của các tập đoàn xuyên quốc gia, chủ nghĩa tư bản, sự đảo lộn của trật tự thế giới hậu chiến tranh và nguy cơ của chủ nghĩa toàn trị mới. Tác giả xoáy sâu vào vấn đề khủng hoảng sinh thái và những vấn đề môi sinh trong chương thứ hai và chương thứ ba của phần này.

          Trong phần hai – “Trí tuệ trong quá trình nhận thức Hoàn Vũ” – tác giả làm rõ mối liên hệ giữa khoa học và tôn giáo (chương 1); quan điểm về chủ nghĩa duy lý cổ điển (chương 2); cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa duy lí cổ điển (chương 3); chủ nghĩa duy lí hiện đại (chương 4).

          Nối tiếp phần hai, tác giả đề cập tới thuyết tự tổ chức trong Hoàn Vũ ở phần thứ ba của cuốn sách. Phần này được chia thành 3 chương: 1) Bức tranh ngôn ngữ vật lí học về Thế giới; 2) Thông tin, trí nhớ và liên lạc ngược trong thiên nhiên có Sự sống; 3) Sự điều chỉnh mang tính thị trường trong Hoàn Vũ.

          Ở phần bốn, tác giả trình bày quan điểm của mình về sinh quyển, nhân loại và xã hội. Phần này bao gồm 5 chương: 1) Sự sống – người sáng tạo và chủ nhân trên Trái Đất; 2) Trí tuệ - tấm gương phản chiếu Hoàn Vũ; 3) Sự phát sinh loài người; 4) Thế giới tinh thần; 5) Những nền văn minh thế giới.

          “Thử nhìn sang phía bên kia chân trời” là tiêu đề tác giả đặt cho phần cuối cùng của cuốn sách. Đây là phần mà tác giả đặt ra những vấn đề về dự đoán trật tự thế giới trong thế kỉ XXI, về đường hướng phát triển nhân loại và những vấn nạn đến từ các siêu đô thị - một hiện tượng tự nhiên của thế giới hiện đại – mà một trong số đó là sự cô đơn của con người.

          Với nhận định rằng “đau khổ hơn cả sự biến mất của toàn thể nhân loại” chính là sự tiêu biến những điều kiện thiết yếu của môi trường sinh thái nhằm đảm bảo sự tồn tại của sự sống, MOISEEV đã mở ra một hướng khai thác rất mới cho môt lĩnh vực nghiên cứu mà không nhiều nhà khoa học theo đuổi.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................