Giới thiệu sách: Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo- An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội/ Nhiều tác giả._H.: Đại học quốc gia Tp.HCM 2016._697 tr.

25/06/2020
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia tp. HCM
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 697

Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa- khoa học lớn gắn liền với đất nước- con người vùng Đồng bằng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông. Đồng thời có quan hệ mật thiết với lịch sử của Đông Nam Á thời cổ đại. Hơn 70 năm qua, với sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, nhiều cuộc điều tra, khảo sát và khai quật khảo cổ đã được tiến hành và người ta đã phát hiện thêm nhiều di tích văn hóa Óc Eo ở khắp đồng bằng Nam Bộ. Nhiều hội thảo khoa học liên quan đã được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, nhà quản lý trên những lĩnh vực khác nhau cùng tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử tồn tại cũng như giá trị của nền văn hóa Óc Eo.

Cuốn sách Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo- An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội là tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo cấp quốc gia cùng tên, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đồng tổ chức.

Các tham luận được tập trung phác họa lên những giá trị của di sản văn hóa này theo ba nội dung lớn:

Thứ nhất, Di sản văn hóa Óc Eo từ góc nhìn lịch sử. Phần này gồm 12 tham luận tập trung làm rõ về Nước Phù Nam và di sản văn hóa Óc Eo từ các góc độ khảo cổ học, khảo sát tài liệu, văn hóa dân gian; vị thế của trung tâm Óc Eo trong Vương quốc Phù Nam; tiến trình lịch sử-văn hóa từ Óc Eo đến An Giang

Thứ hai, Một số bình diện về văn hóa Óc Eo. Phần này cũng gồm 12 tham luận tập trung làm rõ mối quan hệ giữa cụm di tích ÓC Eo với các khu vực lân cận: các di tích Nền Chùa, Gò Tháp; Giá trị mỹ thuật và lịch sử của tượng Vishnu; về thương cảng Óc Eo, đồ gốm văn hóa Óc Eo, v.v…

Thứ ba, Giá trị kinh tế- xã hội của di sản văn hóa Óc Eo. Chương này gồm 10 bài tham luận tập trung làm rõ giá trị kinh tế- xã hội của di sản văn hóa Óc Eo: việc khái thác giá trị văn hóa ÓC Eo phục vụ phát triển du lịch khảo cổ ở An Giang;  vấn đề giáo dục lịch sử- văn hóa Óc Eo ở An Giang.

Cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin, tư liệu lích sử văn hóa có giá trị, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người.

Thu Hà

Các tin cũ hơn.............................