Giới thiệu bộ sách về đặc trưng văn hóa vùng miền/ PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên._ H.:Khoa học xã hội, 2018._283 tr.

25/06/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 1

Bộ sách gồm bảy cuốn:

Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc;

Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc;

Đặc trưng văn hóa vùng Đồng bằng sông Hồng;

Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ;

Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ;

Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên;

Đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ.

Kết cấu nội dung của các cuốn sách giống nhau, đều được chia làm 4 chương.

Chương 1. Đất và Người. Trong chương này, nhóm tác giả đã trình bày về điều kiện tự nhiên, dân số và sự phân bố dân cư. Mỗi vùng đều có những đặc trưng riêng về vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ, địa hình, khí hậu, thủy văn, động-thực vật. Dân số và các tộc người cũng như sự phân bố dân cư cũng có những cái khác biệt.

Chương 2. Di tích và danh thắng. Các di tích tiêu biểu, di chỉ khảo cổ học và danh thắng của mỗi vùng đã được nhóm tác giả khái quát giới thiệu ở chương này.

Chương 3. Văn hóa ẩm thực, trang phục, nhà ở, nghề thủ công. Tên chương đã phản ánh hết những nội dung được trình bày.

Chương 4. Phong tục, tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian. Trong chương này các phong tục, tập quán và nghi lễ gia đình, các lễ hội, các nghệ thuật diễn xướng, âm nhạc, dụng cụ đặc trưng của từng vùng miền được mô tả, giới thiệu chi tiết.

Bộ sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu về văn hóa, con người, dân tộc học và những ai quan tâm.

 Thu Hà

Các tin cũ hơn.............................