Giới thiệu sách: Lịch sử và văn hoá Việt Nam – Một cách nhìn/ Nguyễn Mạnh Dũng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019._343 tr.

18/06/2020
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 313

 

          Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần.

          Trong phần I, tác giả hệ thống lại những tri thức đã được các nhà khoa học cả trong và ngoài nước nghiên cứu về những mối giao thương trên biển. Đưa ra một cách nhìn nhận khác về vấn đề “biển, đảo” trong lịch sử, văn hoá Việt Nam, tác giả khắc hoạ một bức tranh tương đối hoàn thiện về hoạt động kinh tế và truyền giáo ở Bắc miền Trung Việt Nam thế kỷ XVI – XVII, tình hình ngoại thương của nước ta trong thế kỷ XVIII và vài nét về hoạt động quản lý biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả còn nêu kết quả của việc nghiên cứu ngoại thương Việt Nam thế kỷ XV – XIX cũng như một số vấn đề tiếp cận từ khoa học quản lý của các nghiên cứu này.

          Chuyển sang phần II, các chủ đề văn hoá, khoa học và giáo dục đã được tập trung phân tích, làm rõ. Ở phần này, tác giả nghiên cứu EFEO trong lịch sử khoa học và công nghệ Việt Nam cũng như một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu về tiếp biến và hội nhập văn hoá nước ta. Các thành tựu, tồn tại và định hướng phát triển liên quan tới đổi mới văn hoá ở Việt Nam và nhìn nhận lại lịch sử khoa học, giáo dục Việt Nam cũng được phân tích chi tiết trong chương này.

          Ở phần cuối cùng, tác giả tìm hiểu mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Á ở cả khía cạnh tiếp xúc và ứng đối. Sau khi làm rõ vai trò của miền Trung Việt Nam trong các tuyến hải thương Đông Á thời kỳ cổ Trung đại và quan điểm, chính sách về biển đảo của các quốc gia Đông Á trong giai đoạn này, tác giả tiến hành phân tích chuyên sâu chiến lược phát triển ngoại thương của Việt Nam và Nhật Bản thế kỷ XV – XIX nhưng đứng từ góc độ quản lý hiện đại. Thông qua tìm hiểu về hệ luận khoa học – kỹ thuật và thực tiễn đất nước khi đối diện với cuộc viễn chinh của Pháp năm 1858 và vấn đề phòng thủ, kháng Pháp của Nguyễn Công Trứ giữa thế kỷ XIX, tác giả kết lại cuốn sách bằng việc khái quát bối cảnh chính trị và cách mạng Đông Á trong quan điểm của chí sĩ yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

          Cuốn sách là một nguồn tư liệu tham khảo quý giá dành cho những người nghiên cứu về lịch sử và văn hoá Việt Nam.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................