Giới thiệu sách: Bàn về Trung Quốc trỗi dậy/ Lê Vĩnh Trương, Nhà xuất bản Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2019, 456 trang.

18/06/2020
Nhà xuất bản: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 456

 

          Được GS. TS. Đỗ Tiến Sâm đánh giá là cuốn sách hội tụ “sự nhạy cảm của một người làm kinh tế, sự sắc sảo của một người làm báo và sự sâu sắc của một người làm khoa học”, cuốn sách “Bàn về Trung Quốc trỗi dậy” của TS. Lê Vĩnh Trương cho thấy một bức tranh toàn cảnh về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Trung Quốc thông qua việc tập trung nghiên cứu cả nguồn tư liệu chính thống và phi chính thống kết hợp với phân tích các quan điểm đa chiều.

          Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương.

          Ở chương đầu tiên, tác giả bàn luận về sự trỗi dậy của Trung Quốc được thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị - được phân tích cụ thể ở thành phần quyết định chính sách, quân sự (chi phí quân sự, công tác xây dựng quân đội, tiếp liệu, đồng minh và bố trí), ngoại giao, tam chiến, khoa học kỹ thuật trong thời đại Tập Cận Bình, chính sách mới và chiến lược “Một vành đai Một con đường”,  ảnh hưởng của học thuyết Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tới các chính sách, đường lối này.

          Chủ đề của chương thứ hai xoay quanh mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, được nhìn nhận từ cả góc độ địa lý và lịch sử. Tổng kết sự can dự của Trung Quốc trong lịch sử Việt Nam trong giai đoạn lịch sử 1945 – 1990, tác giả nhận định rằng Trung Quốc - Việt Nam “láng giềng nóng lạnh” [Tr.143] với nhiều “va chạm” [tr.171].

          Trong chương thứ ba, tác giả phân tích sự trỗi dậy của Trung Quốc được thể hiện qua khả năng tương tác với các quốc gia trong và ngoài phạm vi châu lục, đặc biệt là quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, quan hệ Trung Quốc với Nhật Bản, quan hệ Trung Quốc với Ấn Độ hậu chiến Trung – Ấn năm 1962 và quan hệ Trung - Ấn – ASEAN, quan hệ Trung Quốc với Nga và quan hệ Trung Quốc với Australia. Tác giả sử dụng các cách phân tích khác nhau đối với từng mối quan hệ. Ví dụ, trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, tác giả bước đầu đề cập tới các chính sách nổi bật của hai quốc gia, sau đó nêu tương tác – va chạm giữa hai nước. Nhưng đối với quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tác giả lại đi từ bối cảnh chung của mối quan hệ trước, sau đó nêu lên sức mạnh hiện đại trong quan hệ giữa hai quốc gia.

          Ở chương cuối cùng, dựa vào thực tế biến động của trật tự thế giới mới, tác giả phân tích sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thời kỳ hiện đại với quá trình tương tác và cộng sinh với các quốc gia khác trên phạm vi toàn cầu. Để thay cho lời kết, tác giả trình bày các cách tiếp cận khác xoay quanh vấn đề xuyên suốt cuốn sách – sự trỗi dậy của Trung Quốc.

          Cuốn sách phần nào cung cấp cho những người quan tâm tới sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc nói riêng và sự tương tác giữa Trung Quốc với các quốc gia trong và ngoài châu lục nói chung.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................