Giới thiệu sách: Bàn về Trung Quốc trỗi dậy/ Lê Vĩnh Trương, Nhà xuất bản Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2019, 456 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 456
Cuốn sách “Bàn về Trung Quốc trỗi dậy” của TS. Lê Vĩnh Trương cho thấy bức tranh toàn cảnh về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Trung Quốc thông qua việc tập trung nghiên cứu cả nguồn tư liệu chính thống và phi chính thống kết hợp với phân tích các quan điểm đa chiều.

Giới thiệu sách: Lịch sử và văn hoá Việt Nam – Một cách nhìn/ Nguyễn Mạnh Dũng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019._343 tr. (18/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 313
Nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử và văn hoá Việt Nam, trong công trình khoa học “Lịch sử và văn hoá Việt Nam – Một cách nhìn”, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng đã tiếp cận một số vấn đề khoa học như biển đảo, lịch sử hải thương, giao lưu, tiếp xúc văn hoá, chính trị và đụng độ Đông – Tây hay sự chuyển hoá mô hình phát triển của Việt Nam trong tương quan với các quốc gia châu Á thế kỷ XVI – XIX để nhìn nhận sự hình thành lịch sử, văn hoá từ một góc độ mới, khách quan và khoa học.

Giới thiệu sách: Văn hoá Việt Nam tiếp cận hệ thống – liên ngành/ TS. Lý Tùng Hiếu._ Nxb. Văn hóa – Nghệ thuật, 2019._ 473 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản: Văn hóa- Nghệ thuật
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 473
Cuốn sách “Văn hoá Việt Nam tiếp cận hệ thống – liên ngành” cung cấp thêm những lý thuyết mới đã được cộng đồng khoa học công nhận một cách có chọn lọc và áp dụng vào nghiên cứu văn hoá Việt Nam trong bối cảnh mở cửa và hội nhập.

Giới thiệu sách: Đô thị - Những vấn đề tiếp nối/ Nguyễn Minh Hoà._Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 2019._367 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 367
Cuốn sách “Đô thị - Những vấn đề tiếp nối” là một công trình lớn, được PGS.TS. Nguyễn Minh Hoà dành rất nhiều tâm huyết, phản án các vấn đề nội tại của đô thị Sài Gòn.

Giới thiệu sách: Tư duy đạo đức – Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo Jonathan Haidt; Trương Thúy Ngân dịch; Nxb Chính trị quốc gia sự thật, 2019._ 516 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 516
Với 25 năm nghiên cứu về tâm lý học đạo đức, Jonathan Haidt đã cho thấy đánh giá đạo đức hoàn toàn không xuất phát từ lý trí mà dựa vào trực giác. Trong cuốn sách “Tư duy đạo đức – Vì sao những người tốt bị chia rẽ vởi chính trị và tôn giáo”, Haidt chứng tỏ sức ảnh hưởng của sự hợp tác giữa con người với con người cũng như nguyên nhân tạo nên rãnh nứt chia rẽ con người suốt nhiều thiên niên kỉ.

Giới thiệu sách: Thế hệ Z/ Tom Koulopoulos, Dan Keldsen – Dương Hương dịch._Nxb. Công thương, 2019._ 314 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Công thương
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 314
Thomas Koulopoulos – nhà sáng lập Tập đoàn Delphi – là người có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về tư duy lãnh đạo cho các tổ chức đa quốc gia có sự kết hợp giữa công nghệ và kinh doanh, cùng với Dan Keldsen, người đã có 20 năm làm việc ở vị trí cố vấn, phân tích và chiến lược công nghệ cho các tổ chức nằm trong top 50 của Fortune, các cơ quan chính phủ thuộc Bang, Liên bang và các tổ chức phi lợi nhuận, đã cùng hợp tác viết nên cuốn sách “Thế hệ Z”. Không chỉ viết về một thế hệ mới sẽ làm chủ thế giới trong tương lai, hai tác giả còn cho thấy hi vọng giải quyết nhiều vấn đề, phát triển nền văn minh và thay đổi thế giới.

Giới thiệu sách: Gia đình giáo dục/ Thái Phỉ Nguyễn Đức Phong._Nxb. Tri thức, 2019._188 trang (18/06/2020)

Nhà xuất bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 188
Hiểu được tầm quan trọng của giáo dục thanh thiếu niên trong gia đình, Thái Phỉ đã viết cuốn sách “Gia đình giáo dục” với các phân tích được nhiều nhà hoạt động giáo dục cho là “không bao giờ cũ”.

Giới thiệu sách: Đường xa nghĩ về giáo dục Việt Nam/ Nguyễn Quốc Vương._Nxb tri thức, 2019._326 trang (18/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Tri thức
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 326
Cuốn sách “Đường xa nghĩ về giáo dục Việt Nam” tập hợp những bài báo của tác giả Nguyễn Quốc Vương được công bố từ năm 2017 tới năm 2019, là sự tiếp nối của “Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản” (NXB Phụ nữ, 2017) và “Đi tìm triết lý cho giáo dục Việt Nam” (Eduking và NXB Tri thức, 2017). Thông qua việc phân tích các sự kiện giáo dục thực tại và so sánh với các sự kiện giáo dục trong lịch sử, tác giả đưa ra những kiến giải cũng như các giải pháp của riêng mình.

Giới thiệu sách: Cách dạy – Cách học – Cách sống trong thế kỷ XXI/ Daisaku Ikeda, Jim Garrison, Larry Hickman; Trần Quang Tuệ dịch._Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 2019._350 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 350
Thông qua việc chỉ ra những điểm chung giữa triết lý giáo dục của John Dewey và lý thuyết giáo dục sáng tạo giá trị (Giáo dục Soka) của Tsunesaburo Makiguchi, ba tác giả Daisaku Ikeda, Jim Garrison và Larry Hickman đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong xã hội và sự cần thiết phải thay đổi cơ bản từ khái niệm giáo dục vì lợi ích xã hội sang giáo dục vì lợi ích giáo dục thông qua cuốn sách “Cách dạy – Cách học – Cách sống trong thế kỷ XXI”.

Giới thiệu sách: Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa/Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên._H.:Nxb Khoa học xã hội, 2018.-615 tr. (08/04/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 615
Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài “Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa”. Nghiên cứu này xuất phát từ như cầu cần có cơ sở nhìn nhận, đánh giá khoa học về các hiện tượng hôn nhân và gia đình đã, đang diễn ra trong các mối quan hệ đa chiều, từ đó xem xét các phương án giải quyết có tính khả thi về mặt thực tiễn. Đồng thời, nghiên cứu cũng nhằm góp thêm tư liệu mới về tộc người này, về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng nếp sống mới về hôn nhân và gia đình.

Các tin cũ hơn.............................