Giới thiệu sách Tồn tại hay không tồn tại… nhân loại?/ Nikita Moiseev; Phạm Vĩnh Cư dịch, Nxb Tri Thức, 2019._430tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 430
Nikita MOISEEV (1917 – 2000) là một nhà toán học ứng dụng, một học giả nghiên cứu về Hệ sinh thái toàn cầu, một nhà tư tưởng về Tiến hoá Nhân loại với tầm nhìn hiện đại người Nga. “Tồn tại hay không tồn tại… nhân loại?” (Moscow, 1999) là một trong hai tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, tổng hợp các kết quả của công trình nghiên cứu về Mô phỏng sự tiến hoá của Hệ sinh thái Trái Đất do MOISEEV lãnh đạo; được Phạm Vĩnh Cư dịch lại bằng Tiếng Việt.

Giới thiệu sách: Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận/ Trần Thị Tuyết (Chủ biên); Nxb. KHXH, 2019; 363tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 363
Trước những diễn biến khôn lường của hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, TS. Trần Thị Tuyết và tập thể các tác giả đã cho ra đời cuốn sách “Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận” với mong muốn góp phần làm rõ vấn đề về hạn hán, tác động của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn để từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý có những kế hoạch phát triển phù hợp, bước đầu quản lý được tình trạng hạn hán và vấn đề về nguồn nước gắn với sinh kế nông thôn bền vững tại tỉnh Ninh Thuận.

Giới thiệu sách: Bàn về Xã hội nhường nhịn/ Phan Tân; Nxb Khoa học xã hội, 2019; 303tr. (23/07/2020)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 303
Với mong muốn sử dụng phương pháp định lượng để nhận diện và lí giải một cách toàn diện nguyên nhân dẫn tới sự thiếu nhường nhịn trong thái độ, hành vi của con người trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam, TS. Phan Tân đã cho ra đời cuốn sách “Bàn về Xã hội nhường nhịn”. Đây cũng là phần tiếp theo của cuốn sách “Xây dựng Xã hội nhường nhịn” của tác giả đã được ra mắt trước đó.

Giới thiệu bộ sách về đặc trưng văn hóa vùng miền/ PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên._ H.:Khoa học xã hội, 2018._283 tr. (25/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 1
Đặc trưng văn hóa vùng được biểu hiện đa dạng trên toàn bộ các mặt của đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân. Bộ sách về đặc trưng văn hóa vùng do PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên đã cung cấp những nét đặc trưng nhất của văn hóa các vùng miền ở Việt Nam. Những nét đặc trưng này được đúc kết dựa trên kết quả thu được từ các chuyến điều tra, điền dã dân tộc học, kết hợp với nguồn tài liệu thống kê và các tư liệu đã công bố,.

Giới thiệu sách: Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo- An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội/ Nhiều tác giả._H.: Đại học quốc gia Tp.HCM 2016._697 tr. (25/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia tp. HCM
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 697
Cuốn sách Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo- An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội là tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo cấp quốc gia cùng tên, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đồng tổ chức.

Giới thiệu sách: Chuyển đổi tôn giáo một số vấn đề lý thuyết và lịch sử/Trương Văn Chung._H.: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017._315 tr. (25/06/2020)

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 315
Cuốn sách “Chuyển đổi tôn giáo một số vấn đề lý thuyết và lịch sử” gồm hai chương, đã tổng hợp, khái quát và tường giải tất cả những thành tựu của các công trình nghiên cứu trên thế giới, nhằm giới thiệu hai trong số những vấn đề cơ bản của chuyển đổi tôn giáo là vấn đề lý thuyết và lịch sử.

Giới thiệu sách: Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 / TS. Hà Minh Hiệp (chủ biên)._Nxb. chính trị quốc gia sự thật, 2019._ 294 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 294
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi diện mạo thế giới, sản xuất thông minh trở thành tương lai của nền sản xuất tự động hoá. Nhận diện vấn đề này, TS. Hà Minh Hiệp tiến hành nghiên cứu và xuất bản cuốn sách “Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0”.

Giới thiệu sách: Phú Yên – đất và người Trần Huiền Ân ._Nxb. Văn hóa – Văn nghệ, 2019._ 435 trang. (18/06/2020)

Nhà xuất bản: Văn hóa văn nghệ
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 435
Tự nhận xét rằng mình chỉ ghi lại những gì đã tìm hiểu được, biết được về Phú Yên, tác giả Trần Huiền Ân mang tới cho độc giả một cái nhìn tương đối đầy đủ, toàn diện về mảnh đất Phú Yên thông qua cuốn sách “Phú Yên – đất và người”.

Giới thiệu sách: Văn hóa tính dục ở Việt Nam thế kỷ X-XIX/ Phạm Văn Hưng._H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2019._398 tr. (18/06/2020)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 398
Tình dục và tính dục là đề tài bàn luận, chiêm nghiệm bất tận của nhân loại. Trong khi nhiều nhà nghiên cứu phê bình đang nỗ lực nhận diện, miêu tả và kiến giải đề tài/yếu tố tính dục trong văn chương đương đại, thì nhà nghiên cứu trẻ Phạm Văn Hưng đã cho ra đời cuốn sách “Văn hoá tính dục ở Việt Nam thế kỉ X-XIX”. Có thể thấy văn hoá tính dục Việt Nam từ thế kỷ X đến XIX dẫu có những biểu hiện rất đa dạng nhưng chưa được tổng kết và khái quát thành tư liệu thành văn. Đứng trước khó khăn bởi sự thiếu thốn của tư liệu, văn hiến nước nước nhà, tác giả đã chọn giải pháp phục dựng văn hoá tính dục Việt Nam thế kỉ X - XIX chủ yếu qua hai nguồn tư liệu thành văn là lịch sử và văn học.

Các tin cũ hơn.............................