Từ cuốn sách "Whose Freedom?" tới cuốn sách "phản hồi của cộng đồng về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại Việt Nam"

18/08/2015

Bài viết giới thiệu hai cuốn sách là hai công trình được thực hiện theo cùng một ý tưởng là "lắng nghe tiếng nói của người nghèo". Cuốn sách phản ánh trung thực tiếng nói của họ, đặc biệt là sự chuyển tải khách quan nguyện vọng của những nhóm yếu thế, những người nghèo khổ nhất trong các cộng đồng dân cư tại 19 quốc gia đang phát triển Á-Phi.

File attack