Nhân học về bạo lực và xung đột

17/08/2015

Cuốn sách của các tác giả Bettina E. Schmidt và Ingo W. Schoroder, cung cấp một cách tiếp cận xác thực đối với nguyên nhân gây ra xung đột và kinh nghiệm của loài người, ví dụ xung đột bạo lực thường xuyên diễn ra một cách khác nhau như thế nào dưới cách nhìn của thủ phạm, nạn nhân hay người quan sát cũng như người chiến thắng hoặc thất bại trong chiến tranh.

File attack