Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ

17/08/2015

Đây là một nghiên cứu liên ngành do nhà nghiên cứu sử học Philippe Papin và nhà nghiên cứu nhân học Oliver Tessier chủ biên. Thông qua nghiên cứu bốn làng tiêu biểu thuộc vùng châu thổ sông Hồng, các tác giả đã phác họa một bức tranh sinh động về làng xã ở vùng châu thổ sông Hồng, Việt Nam như về không gian làng, con người và xã hội, những hoạt động kinh tế, vấn đề di dân.

File attack