Quyền có lương thực thỏa đáng: một quyền cơ bản của con người

29/11/2017

Bài viết trình bày đôi nét về khái niệm Quyền có Lương thực thỏa đáng, quyền này được thể hiện trong pháp luật, chính sách của Việt Nam như thế nào và trong thực tế việc đảm bảo Quyền có Lương thực thỏa đáng cho người dân đã được thực hiện đến đâu.

Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

The older news.............................