Vai trò của người dân trong các hoạt động quản lý rác thải ở thành phố Hà Nội

17/03/2020

Bài viết muốn làm sáng tỏ vai trò của người dân trong hoạt động quản lí rác thải ở Tp. Hà Nội hiện nay, nhằm trả lời cho câu hỏi người dân tham gia quản lí rác thải theo những vai trò nào, tương ứng với mỗi vai trò có các hành vi cụ thể ra sao? Ngoài ra, bài viết cũng gợi mở một số rào cản khi người dân thực hiện vai trò của mình, các xung đột vai trò có thể có khi người dân đảm nhận nhiều vai trò tại một thời điểm. Bài viết gồm hai nội dung chính. Một là khẳng định tầm quan trọng của người dân trong quá trình quản lí rác thải đô thị. Từ đó, nhận diện các vai trò của người dân khi tham gia quá trình này.

Nguyễn Thị Kim Nhung