Dư luận xã hội về một số vấn đề chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới

17/03/2020

Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của DLXH khi đánh giá về những vấn đề chính trị quan trọng trong giai đoạn sắp tới sẽ là gì, quan điểm của DLXH về những vấn đề liên quan đến chính trị mà chính phủ nên đầu tư trong tương lai và cuối cùng là niềm tin của DLXH vào các tổ chức chính trị trong thời gian tới. Bài viết phân tích dựa trên nguồn số liệu điều tra khảo sát 2820 mẫu tại 6 tỉnh: Hà Nội, Hòa Bình, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Đồng Nai và Kiên Giang của Đề tài cấp Nhà nước KX03.16/11-15 “Dư luận xã hội về sự biến đổi xã hội trong công cuộc đổi mới”.

LXH) về sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. DLXH của người dân về tình hình kinh tế trong thời gian tới sẽ được phân chia theo ba cấp: kinh tế ở cấp độ quốc gia, kinh tế ở cấp độ gia đình và kinh tế ở cấp độ cá nhân.

 

Nguyễn Thị Kim Hoa