Dư luận xã hội về một số vấn đề kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới

17/03/2020

Bài viết sẽ tập trung làm rõ quan điểm của dư luận xã hội (DLXH) về sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. DLXH của người dân về tình hình kinh tế trong thời gian tới sẽ được phân chia theo ba cấp: kinh tế ở cấp độ quốc gia, kinh tế ở cấp độ gia đình và kinh tế ở cấp độ cá nhân.

Phạm Thu Hương