Giới thiệu Tạp chí Nghiên cứu Con người

27/10/2021

                                                                   

 

MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ

Công bố những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về con người và nguồn lực con người trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và trên thế giới theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ VÀ PHẠM VI PHÁT HÀNH

Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy lý luận các cấp và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu con người trong và ngoài nước.

NỘI DUNG TẠP CHÍ

Với mục đích và chức năng công bố những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về con người và nguồn lực con người trong từng vùng lãnh thổ, trong cả nước và cả nước ngoài, nội dung của tạp chí xoay quanh những vần đề về con người và nguồn lực con người, phát hiện vấn đề và đề xuất các giải pháp bồi dưỡng, giáo dục tài năng và nhân tài cho đất nước, phân tích các đặc trưng người Việt Nam: truyền thống và hiện đại; lý giải mối quan hệ giữa con người và môi trường, con người với công nghệ, con người với văn hoá và văn minh, v.v.....

            

            Tòa soạn: 9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

                              Tel: (844) 362736062

                              Email: tapchiconnguoi@yahoo.com

 

               Tổng biên tập:                                          TS. Nguyễn Đình Tuấn       

                    

               Hội đồng biên tập:

 

1. TS. Nguyễn Đình Tuấn            

                        Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS Nguyễn Thị Hoài Lê  

                        Phó Chủ tịch Hội đồng

3. TS. Trần Văn Biên  

Ủy viên Hội đồng

4. PGS. TS Nguyễn Thị Phương Châm            

Ủy viên Hội đồng

5. TS. Lê Thị Đan Dung                             

Ủy viên Hội đồng

6. TS. Trịnh Thị Anh Hoa                      

Ủy viên Hội đồng

7. TS. Đào Thị Minh Hương                                 

Ủy viên Hội đồng

8. GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Ủy viên Hội đồng

9. TS. Phạm Thị Tính

Ủy viên Hội đồng

10. TS. Vũ Thị Thanh                             

Ủy viên Hội đồng

 

 

               Phó trưởng phòng Biên tập và Trị sự:   CN. Lê Thị Tố Lam

 

 

 

 

The older news.............................