Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con người (07/04/2020)

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con Người.

Giới thiệu tạp chí (11/09/2012)

Giới thiệu Tạp chí Nghiên cứu Con người