Giới thiệu bài: Một số thuận lợi và khó khăn của nhà doanh nghiệp nữ trong thời điểm hiện nay// Bùi Thị Kim Quỳ/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2002.

09/08/2010
Một số thuận lợi và khó  khăn của nhà doanh nghiệp nữ  trong thời điểm hiện nay là bài viết của tác giả Bùi Thị Kim Quỳ được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Số 3(3), 2002. Thông qua việc tiếp xúc với các nhà doanh nghiệp nữ ở Việt Nam, tác giả bài viết đã phân tích những nét chung về các nhà doanh nghiệp nữ cùng với những thuận lợi, khó khăn của họ trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.

Một số thuận lợi và khó  khăn của nhà doanh nghiệp nữ  trong thời điểm hiện nay là bài viết của tác giả Bùi Thị Kim Quỳ được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Số 3(3), 2002. Thông qua việc tiếp xúc với các nhà doanh nghiệp nữ ở Việt Nam, tác giả bài viết đã phân tích những nét chung về các nhà doanh nghiệp nữ cùng với những thuận lợi, khó khăn của họ trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.

Tác giả bài viết nhận thấy rằng trong những năm gần đây, nhiều chị em có cơ hội được tham gia giữ trọng trách điều hành cả một xí nghiệp, công ty hay siêu thị lớn. Năng lực và sự cống hiến của chị em trong lĩnh vực này được xã hội đánh giá cao cả về chuyên môn, kỹ thuật và phương diện quản lý. Nói chung các nhà doanh nghiệp nữ đều là những người có bản lĩnh sắc sảo, nhạy bén trong cơ chế thị trường, mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các nhà doanh nghiệp nữ cũng có đặc điểm chung là thận trọng, tính thoán kế hoạch chi li, tiết kiệm, tuân thủ luật pháp.

Trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam, các nhà doanh nghiệp nữ có được một số yếu tố thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh. Có thể kể  đến một số yếu tố như môi trường xã  hội đã thừa nhận cởi mở hơn đối với các nữ doanh nhân. Thêm vào đó, xu hướng bình đẳng giới cũng tác động quan trọng đến việc phát huy nội lực của mọi người, trong đó có nhà doanh nghiệp nữ. Tuy nhiên, các nữ doanh nhân cũng gặp phải không ít khó khăn. Đó là rào cản từ những định kiến cũ đối với phụ nữ, ngay cả khi phụ nữ được đưa vào vị trí người lãnh đạo; hạn chế trong việc đào tạo nâng cao năng lực, đào tạo cho chính mình và cho tập thể người lao động; sự eo hẹp về quỹ thời gian do vừa chăm lo cho công việc, vừa chăm lo cho gia đình. Mặc dù vậy, các nhà doanh nghiệp nữ vẫn luôn mong muốn được tự khẳng định mình. Đây là một nguyện vọng rất đáng được gia đình và xã hội cảm thông, tôn trọng và ủng hộ vì đó cũng chính là biểu hiện của sự phấn đấu và cống hiến của chị em vì sự nghiệp chung của đất nước.

Vũ Thị  Thanh lược thuật

The older news.............................