Giới thiệu bài: Đào tạo đại học ở Đức thế kỷ XXI// Nguyễn Xuân Xanh/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2005

21/07/2010
Từ lâu người ta đã ý thức được vai trò to lớn của giáo dục nói chung và giáo dục ở đại học nói riêng đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể nói rằng lịch sử giáo dục đại học ở Đức thế kỷ XIX chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này.
       Từ lâu người ta đã ý thức được vai trò to lớn của giáo dục nói chung và giáo dục ở đại học nói riêng đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể nói rằng lịch sử giáo dục đại học ở Đức thế kỷ XIX chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Vào thế kỷ thứ XIX, bị tụt hậu nặng nề so với các nước khác ở châu Âu và đẻ vươn lên, nước Đức đã phải làm một cuộc lội ngược dòng gian khổ, cho đến đầu thế kỷ XX đã bắt kịp với đội ngũ hàng đầu các nước phát triển. Trong cuộc lội ngược dòng này, có thể nói khởi đầu là từ đại học- nơi đào tạo những con người (các công chức)- và đến đích vinh quang nhất cũng chính là đại học. Đại học Đức đã trở thành khuôn mẫu có sức ảnh hưởng to lớn đến đại học của các nước trên toàn thế giới .
       Nước Đức trong thế kỷ thứ XIX thực sự đã bước lên đến đỉnh cao của phong trào giáo dục trong các dân tộc châu Âu. Đại học Đức trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học mẫu mực cho cả thế giới. Trong lĩnh vực hệ thống đào tạo kỹ thuật, Đức cũng là nước hàng đầu ở châu Âu. Đại học Đức là nơi khoa học được nghiên cứu, là nơi truyền dạy cho sinh viên những phương pháp nghiên cứu khoa học, không phải là nơi sinh viên chỉ trả bài hay học thuộc lòng. Người Đức đặc biệt có một niềm đam mê đích thực về trí tuệ, tư duy trong khoa học chính xác cũng như khoa học tinh thần. Đối tượng của Đại học là Khoa học và con đường đi tới đó là nghiên cứu và khám phá.
Lê Đan Dung lược thuật