Giới thiệu bài: Quan điểm báo chí cách mạng Hồ Chí Minh//Vũ Hồ/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2005.

21/07/2010
Cuộc đời làm báo của Bác rất phong phú, sinh động và ngời sáng như một tấm gương. Quan điểm báo chí của Bác Hồ nói một cách ngắn gọn nhất là những câu hỏi để làm gì? cho ai? và như thế nào?. Suốt cuộc đời làm báo của mình, nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh luôn kiên định một mục tiêu, một nội dung, xoay quanh một chủ để duy nhất là vì nước, vì dân. Quan điểm báo chí cách mạng của Bác là ra báo nhằm phục vụ sự nghiệp cách mạng, cứu dân, cứu nước, vì vậy đối tượng phụ vụ trước hết và chủ yếu là nhân dân.
        Cuộc đời làm báo của Bác rất phong phú, sinh động và ngời sáng như một tấm gương. Quan điểm báo chí của Bác Hồ nói một cách ngắn gọn nhất là những câu hỏi để làm gì? cho ai? và như thế nào?. Suốt cuộc đời làm báo của mình, nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh luôn kiên định một mục tiêu, một nội dung, xoay quanh một chủ để duy nhất là vì nước, vì dân. Quan điểm báo chí cách mạng của Bác là ra báo nhằm phục vụ sự nghiệp cách mạng, cứu dân, cứu nước, vì vậy đối tượng phụ vụ trước hết và chủ yếu là nhân dân.
        Báo chí là báo chí cách mạng, có nhiệm vụ phục vụ quần chúng cách mạng vì vậy rõ ràng báo chí phải gần gũi với quần chúng, làm cho quần chúng hiểu, quần chúng giác ngộ. Do vậy, Bác dạy khi viết phải viết phải luôn luôn làm thế nào để cho ai cũng hiểu được. Một trong những kinh nghiệm và cũng là tài viết của Bác là viết câu ngắn gọn, cô đọng và súc tích. Bác còn dạy cả cách đặt bài: phải đưa ra những yêu cầu cụ thể, nêu rõ chủ đề của bài đặt để hướng dẫn người viết.
        Khi nói về phẩm chất người viết báo, Bác nói người làm báo có một lợi thế là có thể dùng ngòi bút để tác động vào nhân tâm, “đi vào lòng người” tuy nhiên muốn làm được như vậy đòi hỏi họ phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao tay nghề, đạt đến nghệ thuật viết vừa “hay” vừa “hùng hồn” nhưng lại phải “chân thật”. Bác khuyên những người làm báo phải có thái độ đúng mực với cái hay, cái tốt và cả cái xấu, cái sai.
Đối với Bác, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng. Ngòi bút của nhà báo là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp trừ tà. Quan điểm về báo chí cũng như phẩm chất của nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh mãi mãi là những quan điểm và phẩm chất cách mạng, khoa học có ý nghĩa to lớn với đội ngũ làm báo ngày nay và cả mai sau.
Lê Đan Dung lược thuật