Giới thiệu bài: Vì sao chúng ta giúp đỡ người khác? giải thích của các nhà tâm lý học/ Lê Thị Minh Loan// Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2(47), 2010

19/03/2013

Xuất phát từ hiện tượng rất bình dị mà chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày “giúp đỡ người khác” –  nhưng  lại có cơ sở lý luận riêng, các nhà tâm lý học đã đặc biệt quan tâm và giải thích cho hành động này.

Theo tác giả tổng kết, có thể phân chia thành 3 quan điểm  để giải thích về động cơ của sự giúp đỡ người khác. Quan điểm thứ nhất coi sự giúp đỡ là  xuất phát từ  sự trao đổi xã hội hay xuất phát từ lợi ích cá nhân.  Tác giả chỉ ra nhóm các nhà khoa học đại diện cho quan điểm này phải kể đến  Foa, Jane Allyn Piliavin, Dorcas E.Evans, Peter L.Callero đều thống nhất rằng sự tương hỗ giữa mọi người trong đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố kinh tế xã hội. Quan điểm thứ hai tiềm ẩn ở lòng cao thượng cũng như sự đồng cảm khi được giúp đỡ người khác. Các nhà khoa học theo trường phái thứ ba thì cho rằng động cơ của sự giúp đỡ là các chuẩn mực xã hội trong đó phải kể đến chuẩn mực tương ái và chuẩn mực trách nhiệm xã hội. Cách tiếp cận cuối cùng nữa thì lại xuất phát từ học thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, mỗi cách tiếp cận đều có khía cạnh đúng và hạn chế nhất định, do vậy các nhà tâm lý học vẫn chưa tìm được sự thống nhất. Tác giả đề xuất nên để các quan điểm đó bổ sung cho nhau. Tác giả đưa ra gợi mở cho các nhà nghiên cứu khác  nếu có quan tâm đến vấn đề này thì nên đi sâu vào động cơ của sự giúp đỡ vì cho đến nay ở Việt Nam chưa có công trình về vấn đề thú vị này.

Nguyễn Thu Thủy lược thuật

The older news.............................