Giới thiệu bài: Con người trong xã hội hiện đại từ góc nhìn văn hóa và lối sống/ Mai văn Hai// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 4, 2009

26/12/2012
Bài viết này trình bày một số biểu hiện của con người trong xã hội hiện đại từ một số biểu hiện trong văn hóa và lối sống.

Con người trong xã hội hiện đại từ góc nhìn văn hóa và lối sống

Mai văn Hai

 

Trong xã hội hiện đại, những biến đổi diễn ra nhanh hơn bao giờ hết, để thích ứng, mỗi người đều sẵn sàng thay đổi mô hình ứng xử quen thuộc đã hình thành trong các điều kiện thuận lợi và ít thay đổi trước đó. Bài viết này trình bày một số biểu hiện của con người trong xã hội hiện đại từ một số biểu hiện trong văn hóa và lối sống.

Trước hết, sự  biến đổi lối sống của mỗi cá nhân gắn liền với sự biến đổi gia đình, từ kiểu gia đình “tam tứ đại đồng đường” đang bị thu hẹp và gia đình hạt nhân đang chiếm thế ưu thắng.

Thứ hai, xét về cơ cấu lứa tuổi trong chu trình đời người cũng thấy có sự biến đổi quan trọng, nó  làm xuất hiện các địa vị lứa tuổi mới.

Thứ ba, nói  đến sự thay đổi văn hóa và lối sống của con người trong xã hội hiện đại cũng không thể  không nói đến những tác động của nền văn minh công nghiệp.

Thứ tư, gắn liền với những văn minh công nghiệp là những tác  động của toàn cầu hóa. Dưới tác động của toàn cầu hóa, chỉ cần thông qua các phương tiện truyền thông địa chúng và tiêu dùng các loại hàng hóa khác nhau, thì dẫu sinh sống tại làng và lấy vợ làng, thì mỗi người vẫn có thể thu nhận và đồng hóa các yếu tố văn hóa nước ngoài để làm mới mẻ thêm cho đời sống của bản thân mình.

Thứ năm, trên bình diện chung, sự nhất thể hóa theo nhóm không còn đơn tuyến như trước đây nữa mà thay vào đó là một bình diện mới cho việc đa dạng hóa văn hóa và lối sống đã hình thành.

Cuối bài viết, tác giả cho rằng quá trình xã hội đã diễn ra rất nhanh, trong đó không chỉ văn hóa và lối sống mà các vị trí, vai trò xã hội cũng không ngừng thay đổi. Những biểu hiện muôn hình nghìn vẻ đó khiến cho đường ranh giới giữa các nhóm xã hội không còn thực sự rạch ròi như trong xã hội truyền thống.

 

Lê Mạnh Hùng lược thuật

The older news.............................