Giới thiệu bài: Tìm hiểu hệ giá trị Mỹ/ Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 3, 2009

26/12/2012
Bài viết này khai thác những những kinh nghiệm tốt đẹp của hệ giá trị Mỹ theo tinh thần học hỏi tinh hoa các nền văn minh nhân loại, tinh thần “gạn đục khơi trong”.


Hệ giá trị Mỹ có lịch sử hình thành và phát triển như một hệ giá trị chính thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là thành quả công sức của nhân dân Hợp chủng quốc Hoa kỳ, những giá trị do các thế hệ người Mỹ nối tiếp nhau tạo lập trong suốt hơn 2 thế kỷ qua tựu trung lại có 6 giá trị nổi bật: dân chủ, quyền con người, chủ nghĩa cá nhân, cần cù lao động, trí tuệ và tác phong công nghiệp. Bài viết này khai thác những những kinh nghiệm tốt đẹp của hệ giá trị Mỹ theo tinh thần học hỏi tinh hoa các nền văn minh nhân loại, tinh thần “gạn đục khơi trong”.

Tác giả cho rằng “Hệ giá trị Mỹ có nguồn gốc sâu xa, nhưng mốc lịch sử rõ nét được ghi từ khi nước Mỹ giành độc lập”. Tác giả cũng cho rằng, dân chủ với nội dung bình đẳng, tự do và các quyền con người – quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc – là những giá trị nổi bật trong hệ giá trị Mỹ và hiện nay nó vẫn đang còn là vấn đề thời đại.

Bên cạnh đó, bài viết còn cho chúng ta thấy vấn đề giáo dục giá trị ở Mỹ cũng dài như lịch sử hệ giá trị của họ. Ngay từ khi soạn Bản Tuyên ngôn độc lập, Mỹ đã đặt ra cho nhà trường trách nhiệm giáo dục các phẩm chất đạo đức, truyền đạt các giá trị, đặc biệt các giá trị dân chủ cho tương lai, không những thế, việc giáo dục các giá trị Mỹ còn chú trọng vào chiến lược giáo dục giá trị ở trường phổ thông.

Lê Mạnh Hùng lược thuật

The older news.............................