Giới thiệu bài: Xã hội học và nhân học có thực sự là hai ngành khoa học riêng biệt không?/ Annuska Derks// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 5, 2011 (26/12/2012)

Bài viết xem xét mối quan hệ giữa nhân học với xã hội học, và đặt câu hỏi liệu chúng có thực sự được coi là hai ngành riêng biệt không. Để trả lời câu hỏi đó, tác giả đi kiểm chứng những giả định thông thường về mối quan hệ giữa hai ngành khoa học và chứng minh: những bậc tiền bối chung của hai ngành khoa học, việc sản sinh lý thuyết xuyên ngành, cũng như những biến động lịch sử trên thế giới đã truyền bá ranh giới giả định giữa hai ngành khoa học này.

Giới thiệu bài: Tâm tính người Nhật qua biểu tượng văn hóa/ Vũ Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 5, 2011. (26/12/2012)

Trong bài viết này, tác giả đã dừng lại ở loại hình “biểu tượng nhân vật”, hơn nữa, cũng chỉ giới hạn ở hai loại biểu tượng nhân vật, một là các nhân vật được in trên tiền giấy của Nhật và hai là một số bức tượng đồng lớn, nổi tiếng ở thủ đô Tokyo, qua đó góp một tiếng nói vào những nỗ lực nhằm “giải mã tính cách Nhật Bản” giữa những người quan tâm, am hiểu hoặc chuyên nghiên cứu về Nhật Bản đang trở nên sôi nổi gần đây.

Giới thiệu bài: Các chỉ số về quyền con người ý nghĩa và khả năng áp dụng ở Việt Nam/ Tường Duy Kiên// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Sô 5, 2011. (26/12/2012)

Bài viết luận bàn sự cần thiết xây dựng bộ chỉ số về quyền con người ở Việt Nam và gợi ý lộ trình và cách thức thực hiện công việc này.

Giới thiệu bài: Bất bình đẳng xã hội trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Từ thực trạng đến định hướng chính sách/ Lê Ngọc Hùng// Tạp chí NC Con người._ Số 5, 2011. 2 (26/12/2012)

Bài viết phân tích số liệu thống kê và chỉ ra những vấn đề bất bình đẳng xã hội cần phải giải quyết trong giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu bài: Con người trong xã hội hiện đại từ góc nhìn văn hóa và lối sống/ Mai văn Hai// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 4, 2009 (26/12/2012)

Bài viết này trình bày một số biểu hiện của con người trong xã hội hiện đại từ một số biểu hiện trong văn hóa và lối sống.

Giới thiệu bài: Người nông dân với quá trình đổi mới và phát triển ở nước ta – Vấn đề và định hướng chính sách trong giai đoạn tới/ Nguyễn Danh Sơn// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 4, 2009. (26/12/2012)

Nông dân là bộ phân dân cư đông đảo nhất ở nước ta, chiếm khoảng 2/3 dân số và lực lượng lao động. Trong lãnh đạo và quản lý quá trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước coi đó là lực lượng chủ lực có vị trí và vai trò rất quan trọng. Qua bài viết này, tác giả bàn về những vấn đề chính sách đặt ra đối với nông dân.

Giới thiệu bài: Mạng xã hội của những căn đồng/ Nguyễn Ngọc Mai// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 3, 2009 (26/12/2012)

Bài viết này trình bày sự hình thành bản hội của các căn đồng, hình thức và đặc điểm của mạng lưới và lợi ích của việc gia nhập mạng xã hội của những căn đồng.

Giới thiệu bài: Về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người trong trong sự nghiệp phát triển con người ở Việt Nam/ Vũ Thị Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 3, 2009. (26/12/2012)

Bài viết này tập trung vào phân tích những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người vì sự nghiệp phát triển ở Việt Nam.

Giới thiệu bài: Tìm hiểu hệ giá trị Mỹ/ Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 3, 2009 (26/12/2012)

Bài viết này khai thác những những kinh nghiệm tốt đẹp của hệ giá trị Mỹ theo tinh thần học hỏi tinh hoa các nền văn minh nhân loại, tinh thần “gạn đục khơi trong”.

Giới thiệu bài: Nghiên cứu mạng lưới xã hội: Những đóng góp của Nhân học và Xã hội học/ Nông Bằng Nguyên// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2009 (26/12/2012)

Bài viết điểm lại một số lý thuyết quan trọng nghiên cứu về mạng lưới xã hội thông qua quan điểm của hai ngành nhân học và xã hội học.

Các tin cũ hơn.............................