Giới thiệu bài: Chăm lo cho con người là mục đích của chủ nghĩa xã hội/Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người/số 6(21)2005. (08/09/2010)

“Chăm sóc và sử dụng nhân tố con người” là một bài học lớn, một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là nội dung chính được tác giả Phạm Minh Hạc trình bày trong bài viết Chăm lo cho con người là mục đích của chủ nghĩa xã hội, bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(21) năm 2005.

Bài: Cơ sở văn hóa của giáo dục – đối tượng nghiên cứu của nhân học giáo dục, một lĩnh vực ứng dụng của nhân học văn hóa/ Phạm Thành Nghị/ T.c NCCN số 5 (20) 2005 (08/09/2010)

Giáo dục được xem là công cụ mà mỗi xã  hội chuyển tải văn hóa cho thế hệ sau. Do vậy, nếu văn hóa được xem là hệ thống kiến thức, niềm tin, giá trị, thái độ và các thao tác thì giáo dục có thể được xem như  là ý đồ chuyển tải toàn bộ những cái liệt kê trên từ thế hệ này sang thế hệ sau. Tác giả bài viết khẳng định: Không có thành phần nào của quá trình giáo dục, kể cả nội dung đến sản phẩm, không chịu ảnh hưởng của văn hóa.

Giới thiệu bài: Bàn về giá trị kinh tế của những dịch vụ và của cải chúng ta được sử dụng không phải trả tiền/ Lê Thi/ Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 (20) 2005 (08/09/2010)

 Trong thời buổi kinh tế thị trường, hàng hóa làm ra đều có giá trị kinh tế rõ rệt. Các dịch vụ từ trong sinh hoạt vật chất hàng ngày đến dịch vụ cho sinh hoạt tinh thần đều phải trả tiền. Thế nhưng, vẫn tồn tại hàng loạt dịch vụ cũng như những của cải mà chúng ta được hưởng thụ không mất tiền mua. Bài viết là những suy nghĩ của tác giả về những sự kiện đang diễn ra ở nước ta liên quan đến những phúc lợi xã hội được hưởng thụ không mất tiền, cũng như những thiệt hại do các hoạt động kinh tế đem lại cho môi trường bao quanh chúng ta.

G.t bài: Các giá trị cộng đồng và Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Liên hợp quốc: Về Điều tra giá trị Thế giới ở Đông Á/ Russell J.Dalton, Huỳnh Thi dịch/ T.c Nghiên cứu Con người số 5 (20), 2005 (08/09/2010)

Bảng câu hỏi của cuộc điều tra giá trị thế  giới mới nhấn mạnh vào Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDG), mang tầm quan trọng ngang như chủ đề của một nghiên cứu; các mục tiêu này sẽ cung cấp các tiêu chuẩn để lập biểu đồ phát triển chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới. Các mục tiêu này có liên quan mật thiết với các quốc gia Đông Á, bao gồm các vấn đề như: Bảo đảm cơ hội giáo dục, khuyến khích bình đẳng giới, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, và đảm bảo chất lượng môi trường.

Giới thiệu bài: Từ Tuyên ngôn Độc lập (2.9.1945) người dân ta có nhân quyền và dân quyền/ Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 (20) 2005 (08/09/2010)

Từ  việc phân biệt (và tìm mối liên hệ) hai khái niệm nhân quyền (quyền của con người) và dân quyền (quyền của công dân), phân tích phạm vi của hai khái niệm này trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp, tác giả đi tới việc phân tích nội dung biểu hiện nhân quyền và dân quyền trong Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam và các quy định của hai quyền này trong các văn bản pháp luật của Việt Nam.

Giới thiệu bài: Con người và văn hóa trong tư tưởng của một số danh nhân dân tộc// Nguyễn Bình Yên/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2003._Tr 29-41 (09/08/2010)

 Bài viết giới thiệu về con người và văn hóa của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trường Tộ. Ba danh nhân, mỗi người đều có những quan điểm khác nhau vì sống ở những thời kỳ lịch sử khác nhau nhưng tựu chung lại các ông đều là những người đại biểu cho trí tuệ và tinh thần Việt Nam trong thời đại của mình.

Giới thiệu bài: Nghiên cứu Con người Việt Nam: mấy vấn đề nhận thức và phương pháp// Hồ Bá Thâm/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2003._Tr 55-63. (09/08/2010)

 Bài viết trình bày đôi nét về nhận định, xu hướng, phương pháp nghiên cứu Con người Việt Nam hiện nay.

Giới thiệu bài: Tìm hiểu cách thức phát huy nguồn lực nhân tài ở các nước Đông Á// Nguyễn Huy Quý/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2003._Tr 45-51. (09/08/2010)

 Bài viết trình bày đôi nét về cách thức phát huy nguồn lực nhân tài ở các nước Đông á và  đôi điều suy nghĩ về vấn đề nhân tài ở nước ta

Giới thiệu bài: Đi vào thế kỷ XXI- phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước// Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2003._Tr 3-7 (09/08/2010)

Bài viết trình bày vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh nền kinh tế tri thức đã và đang mang lại những biến động cực kỳ to lớn trong phát triển nguồn nhân lực.

Giới thiệu bài:Nghiên cứu phát triển con người, chỉ số PTCN ở nước ta và những vấn đề đặt ra cho việc thực hiện các MDGs// Đặng Quốc Bảo, Trương Thị Thúy Hằng/ Tạp chí NCCN._Số 1 năm 2003. (09/08/2010)

Bài viết sử dụng số liệu trong Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001 và Báo cáo tháng 11 năm 2002 của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam “Đưa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đến với người dân” nhằm trình bày một số khía cạnh: những điểm tương đồng, khác biệt giữa HDI và MDG; tương quan giữa 31 tỉnh/ thành nước ta qua các chỉ số HDI và MDG; nghiên cứu phát triển con người và chỉ số phát triển con người cho thấy những vấn đề gì trong quá trình thực hiện các MDG ở nước ta.

Các tin cũ hơn.............................