Tọa đàm khoa học: “Những vấn đề lý luận và lịch sử về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người"

16/10/2012
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS. TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam và TS. Ngô Minh Hương, điều phối viên chương trình Việt Nam, Trung tâm nhân quyền Na Uy đã nhấn mạnh việc cần thiết phải bàn đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi quyền con người.

 

Ngày 13/04/2012, tại Hội trường Viện Khoa học xã hội Việt Nam (KHXH) Việt Nam đã diễn ra tọa đàm khoa học bàn về “Những vấn đề lý luận và lịch sử về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người” do Viện KHXH Việt Nam và Trung tâm nhân quyền Na Uy tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS. TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam và TS. Ngô Minh Hương, điều phối viên chương trình Việt Nam, Trung tâm nhân quyền Na Uy đã nhấn mạnh việc cần thiết phải bàn đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi quyền con người.

Tại phiên thứ nhất, hội thảo được nghe 3 bài tham luận: “Những vấn đề lịch sử, lý luận và thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” của PGS. TS. Phạm Văn Đức, Viện Triết học; “Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và quyền con người” của GS. TS. Võ Khánh Vinh; “Quan niệm theo nghĩa rộng về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người” của PGS. TS. Phạm Hữu Nghị, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Các bài tham luận chủ yếu xoay quanh những vấn đề lý luận chung về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người.

Sau phần nghỉ giải lao, hội thảo tiếp tục với 3 bài tham luận: “Các hướng dẫn, sáng kiến, các bộ quy tắc ứng xử mang tính quốc tế về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với quyền con người” của PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, Viện Nghiên cứu Châu Âu; “Đạo đức, trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quyền con người” của PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc, Viện Triết học; “Quyền bình đẳng về cơ hội và được đối xử không phân biệt của con người trong hoạt động của doanh nghiệp thương mại” của PGS. TS. Nguyễn Như Phát, Viện Nhà nước và Pháp luật. Nội dung các bài tham luận tại phiên thứ hai tập trung phân tích những trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người trên phương diện thực tiễn đã thu hút được sự quan tâm, bình luận của hội thảo.

Kết thúc hội thảo, GS. TS. Võ Khánh Vinh đã tổng kết nội dung các bài tham luận cũng như những ý kiến đóng góp, trao đổi của khách mời đến tham dự hội thảo. Hội thảo đã nhấn mạnh đến đạo đức, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và quyền con người. Khẳng định lý do tồn tại của doanh nghiệp không chỉ đơn giản là thu thật nhiều lợi nhuận mà còn vì xã hội, vì quyền của người lao động nói riêng và quyền con người nói chung.

Phạm Thu Hương