Tọa đàm khoa học: “Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và đối với cộng đồng”

17/09/2012
Ngày 22/5/2012, tại hội trường Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra tọa đàm khoa học bàn về: “Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và đối với cộng đồng” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Na Uy phối hợp tổ chức.

Ngày 22/5/2012, tại hội trường Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra tọa đàm khoa học bàn về: “Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và đối với cộng đồng” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Na Uy phối hợp tổ chức.

              Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh khẳng định, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và đối với cộng đồng là vô cùng quan trọng trong việc góp phần thực thi quyền con người.

              Tại phiên thứ nhất, hội thảo được nghe 3 bài tham luận: “Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an sinh xã hội” của PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; “Trách nhiệm của doanh nghiệp trong hỗ trợ địa phương đào tạo nghề và giải quyết việc làm” của PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí, Đại học Luật Hà Nội; và “Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện an toàn lao động” của TS. Phạm Thúy Nga, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Qua bài tham luận, các tác giả đã khẳng định, trong thời đại ngày nay, an sinh xã hội là một trong những trụ cột cấu thành quan trọng nhất của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, do vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an sinh xã hội phải được quy định cụ thể, rõ ràng trong pháp luật Việt Nam, đặc biệt là việc phải ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng.

              Sau giờ nghỉ giải lao, hội thảo tiếp tục với 3 bài tham luận: “Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng và công trình công cộng nơi doanh nghiệp đóng trụ sở” của PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; “Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc góp phần xóa đói giảm nghèo” của PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Đại học Luật Hà Nội; và “Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc góp phần hỗ trợ những đối tượng thuộc nhóm người dễ bị tổn thương” của TS. Nguyễn Thị Báo, Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Với việc chỉ ra nội hàm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với quyền con người bao gồm: việc cung ứng sản phẩm có chất lượng và an toàn cho con người; bảo đảm các quyền về lao động an toàn, các quyền an sinh xã hội; bảo đảm quyền được sống trong một môi trường trong lành; và trách nhiệm đối với cộng đồng, các bài tham luận đã phân tích rõ ràng trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp trong việc xây dựng các công trình công cộng nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, góp phần xóa đói giảm nghèo và đặc biệt là chung tay giúp đỡ những đối tượng dễ bị tổn thương nhằm bảo đảm các quyền con người cơ bản.

              GS.TS. Võ Khánh Vinh đã tổng kết lại nội dung các bài tham luận được trình bày trong hội thảo cũng như những ý kiến đóng góp, tranh luận của những khách mời tham dự hội thảo. Hội thảo đã nhấn mạnh: Thực hiện an sinh xã hội là một nội dung cơ bản và tất yếu trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xuất phát từ chính nhu cầu tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và được quy định bằng pháp luật của nhà nước chứ không phải chỉ là sự trợ giúp, lòng hảo tâm, làm từ thiện của doanh nghiệp đối với các thành viên kém may mắn trong xã hội. An sinh xã hội thuộc phạm trù quyền con người và nói đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng chính là nói đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

 

Nguyễn Thắm