Hội thảo khoa học: “Chuyển đổi số và phát triển con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. (14/12/2022)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2022, ngày 13/12/2022, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và phát triển con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Hội thảo khoa học: Phát triển kĩ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay (20/10/2022)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2022, ngày 19/10/2022, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”.

Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị văn hóa và nguồn lực các tộc người gắn với phát triển du lịch, phát triển con người ở vùng miền núi phía Bắc” (12/10/2022)

Ngày 11/10/2022, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa và nguồn lực các tộc người gắn với phát triển du lịch, phát triển con người ở vùng miền núi phía Bắc” tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Hội thảo quốc tế: Phát triển con người và nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam (30/09/2022)

Ngày 30/9/2022, tại Hội trường 3D, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người (Viện NCCN) và Công ty cổ phần sáng tạo Xanh Việt Nam (GreenIN) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Phát triển con người và nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo khoa học: “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. (26/09/2022)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2022, ngày 22/9/2022, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo khoa học: Những vấn đề trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. (11/11/2021)

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo khoa học quốc tế: Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người (13/10/2021)

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và các đối tác quốc tế đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người” dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo nhằm chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu về (i) tăng trưởng Xanh gắn với các mục tiêu phát triển con người; (ii)Tăng trưởng Xanh và hài hoà phát triển xã hội; tăng trưởng Xanh đi liền với phát triển bao trùm và văn hóa, nếp sống Xanh; (iii)Tăng trưởng Xanh và phát triển năng lượng sạch gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, khí hậu, sức khỏe con người quốc gia trong khu vực và quốc tế; (iv) Các mâu thuẫn và thách thức trong phát triển và quản trị xã hội trước yêu cầu tăng trưởng Xanh; và (v) Đại dịch Covid-19 và những vấn đề mới đặt ra cho tăng trưởng Xanh vì phát triển con người.

Hội thảo khoa học “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. (27/08/2021)

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hội thảo nhằm trao đổi và thảo luận về thực trạng các vấn đề xã hội gắn với phát triển con người ở vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của vùng; các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội nhằm góp phần thúc đẩy phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thảo: Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế (14/12/2020)

Nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại hội trường tầng 5, số 9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế”.

Hội thảo “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay” (16/11/2020)

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay”. Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid 19, Hội thảo đã diễn ra dưới hai hình thức trực tiếp và online. với hai điểm cầu Hà Nội và Đăk Lăk. Hội thảo được thực hiện theo kế hoạch hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2020.

Các tin cũ hơn.............................

Tin tức nổi bật