Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở năm 2017: Sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng trong 5 năm đầu chung sống

11/03/2020

 

Dựa trên kết quả khảo sát các cặp vợ chồng, nghiên cứu đưa ra thực trạng sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng trong năm năm đầu chung sống theo các tiêu chí: cảm xúc của các cặp vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân; mối quan hệ của các cặp vợ chồng; sự gắn kết của các cặp vợ chồng’ ý nghĩa của cuộc sống hôn nhân; mức độ đạt được các kết quả, mục tiêu. Ngoài ra các yếu tố khác như đời sống tình dục, hành vi tương tác của vợ và chồng, vấn đề xử lý mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân cũng được phân tích. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường sự hài lòng trong cuộc sống hôn nhân cho các vợ chồng.

Nghiên cứu về sự hài lòng trong cuộc sống hôn nhân là một thách thức với nhiều nhà nghiên cứu. Khái niệm về sự hài lòng trong hôn nhân cũng có nhiều khía cạnh và nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, có thể hiểu hài lòng là cảm nhận chủ quan của mỗi người phản ánh thái độ của người đó thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu, đáp ứng hay không đáp ứng kỳ vọng của người đó về một sự vật, sự việc hay hiện tượng v.v… Trên cơ sở phân tích một số khái niệm liên quan, tác giả cho rằng “sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân là sự đánh giá tổng thế về chất lượng cuộc sống hôn nhân của một cá nhân dựa trên những tiêu chuẩn của chính người đó về hôn nhân”.

Chủ nhiệm đề tài đã sử dụng mô hình PERMA về sự hài lòng với cuộc sống để xem xét sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân. 5 thành tố được xem xét gồm: cảm xúc tích cực trong cuộc sống hôn nhân, sự gắn kết với cuộc sống hôn nhân, mối quan hệ trong cuộc sống hôn nhân, ý nghĩa của cuộc sống hôn nhân và thành tích đạt được trong cuộc sống hôn nhân.

Kết quả cho thấy, sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân nói chung của nhóm khách thể tham gia vào nghiên cứu đạt ở mức trung bình. Có sự khác biệt giữa mức độ hài lòng ở người vợ và người chồng, ở những giai đoạn chung sống khác nhau nhưng sự khác biệt này là rất ít. Sự hài lòng hôn nhân nói chung có mối tương quan thuận với tất cả 5 thành tố của mô hình PERMA khi áp dụng để xem xét sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Tất cả các tương quan đều là tương quan thuận và mức độ tương quan là trung bình.

Trên cơ sở kết quả thu được, tác giả cho rằng các nhà tâm lý thực hành hỗ trợ cá vấn đề về hôn nhân cần xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân như cảm xúc tích cực, sự gắn kết tình cảm, mối quan hệ tích cực, sự hòa hợp trong đời sống hôn nhân, sự hài lòng về đời sống tình dục là những yếu tố cần duy trì và củng cố. Ngược lại các yếu tố tiêu cực như hành vi bạo hành, cảm xúc tiêu cực cần có các can thiệp để giảm thiểu hoặc loại bỏ khỏi cuộc sống hôn nhân.

Lưu Thị Lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

The older news.............................