Giới thiệu kết quả Nhiệm vụ cơ sở: “Thông điệp bình đẳng giới trên báo Phụ nữ Thủ đô (Khảo sát các số báo trong hai năm 2006 và 2014) (24/03/2016)

Nhiệm vụ có mục tiêu phân tích các thông điệp về bình đẳng giới được đăng tải qua các bài viết trên các số báo Phụ nữ Thủ đô trong hai năm 2006 và 2014. Chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong các thông điệp về bình đẳng giới được đăng tải qua các bài viết trên các số báo. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị về việc xây dựng các thông điệp bình đẳng giới được đăng tải qua các bài viết trên tờ báo này.

Đề tài cấp cơ sở 2013 “Thực trạng phát triển con người Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ tiếp cận giáo dục của người dân" do ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm. (17/03/2016)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài giới hạn trong việc tìm hiểu cơ hội tiếp cận với giáo dục phổ thông của người dân hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục cho người dân.

Đề tài cấp cơ sở: “Vấn đề thực trang bị kĩ năng sống của các cặp vợ chồng trẻ trong đời sống hôn nhân ở Hà Nội” do Th.s Lưu Thị Lịch, thực hiện năm 2015 (17/03/2016)

Kỹ năng để chung sống giữa các cặp vợ chồng là một trong những yếu tố lớn ảnh hưởng đến chất lượng hôn nhân. Đề tài đặt mục đích phân tích thực trạng trang bị kĩ năng sống của các cặp vợ chồng trẻ (trong 5 năm đầu kết hôn) tại Hà Nội nhằm đề xuất giải pháp tăng cường kỹ năng sống cho các cặp đôi nhằm thúc đẩy việc xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, giảm thiểu nguy cơ tan vỡ trong giai đoạn đầu của cuộc sống hôn nhân.

Đề tài cấp cơ sở: “Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân miền núi phía Bắc vì mục tiêu phát triển con người” do Th.s Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2014. (17/03/2016)

Đề tài tìm hiểu thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân miền Núi phía Bắc, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản của người dân vì mục tiêu phát triển con người. Đề làm rõ điều này, đề tài đã phân tích vai trò của chăm sóc sức khỏe đối với phát triển con người; tìm hiểu thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản, xác định các điều kiện thuận lợi và khó khăn của người dân ở đây trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ đó đưa ra một số giải pháp cho vấn đề này.

Đề tài cấp cơ sở “Chỉ số phát triển giới (GDI) ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc từ 1999 đến 2011 và các yếu tố ảnh hưởng” do Th.s Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2013. (17/03/2016)

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng phát triển giới vùng Trung du và miền Núi phía Bắc thông qua động thái của chỉ số GDI; xác định các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch phát triển giới của vùng; đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chỉ số GDI cho vùng Trung du và miền Núi phía Bắc Việt Nam, rút ngắn khoảng cách chênh lệch phát triển giới.

Giới thiệu kết quả Nhiệm vụ cơ sở 2014: “Vai trò của truyền thông trong xóa bỏ bất bình đẳng giới ở Hà Nội hiện nay” (17/03/2016)

Nhiệm vụ này có mục tiêu nghiên cứu về vai trò của hoạt động truyền thông trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới (BBĐG) trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay nhằm chỉ ra một số hạn chế nhất định còn tồn tại trong hoạt động này và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động truyền thông bình đẳng giới (BĐG) trên địa bàn Thủ đô.

Các tin cũ hơn.............................