Đề tài KX.05- 06: “Nghiên cứu phát triển chỉ số thông mình IQ, chỉ số trí tuệ xúc cảm EQ, chỉ số sáng tạo CQ của học sinh, sinh viên và lao động trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

02/07/2013

Hoạt động của đề tài: Đề tài đã tổ chức nghiên cứu lý luận, dịch tài liệu,  tổ chức hội thảo, xây dựng công cụ, mẫu phiếu điều tra tại chín tỉnh là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai.

Kết quả của đề tài: Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học, đáng chú ý gồm:

1. Sách: Trần Kiều. Trí tuệ và đo lường trí tuệ, Nxb Chính trị quốc gia, 2005.

2. Các báo cáo khoa học tham gia hội thảo của đề tài, năm 2004

3. Báo cáo tổng hợp về hiện trạng quan niệm về tài năng và qui trình, phương pháp tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng tài năng ở các trường THPT năng khiếu nước ta

4. Bộ công cụ đo các chỉ số IQ, EQ, CQ

5. Bộ công cụ phát hiện năng khiếu, tài năng

6. Tập tài liệu dịch về vấn đề liên quan

The older news.............................