Giới thiệu kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở: Lý luận về chỉ số An ninh Con người (06/03/2017)

Nhiệm vụ Lý luận về chỉ số An ninh Con người do Th.s Phạm Thu Hương làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2016

Giới thiệu kết quả Nhiệm vụ cấp cơ sở: Du học ở Hà Nội hiện nay: nhu cầu, động cơ và hoạt động thực hiện (Nghiên cứu trường hợp trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) (06/03/2017)

Nhiệm vụ: DU HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY: NHU CẦU, ĐỘNG CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN (Nghiên cứu trường hợp trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016)

Đề tài: “Bảo tồn văn hóa vì mục tiêu phát triển con người của cộng đồng cư dân tái định cư thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An” do NCS. Lê Mạnh Hùng thực hiện năm 2015. (29/03/2016)

Kế thừa nghiên cứu lý luận của đề tài cơ sở năm 2014, đề tài này sẽ tập trung cứu thực tiễn việc bảo tồn văn hóa của cộng đồng cư dân tái định cư tại một dự án cụ thể, đó là dự án tái định cư thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An.

Đề tài: “Bảo tồn văn hóa vì mục tiêu phát triển con người của cộng đồng cư dân tái định cư trong các dự án thủy điện ở miền núi Việt Nam” doNCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm thực hiện năm 2014g (29/03/2016)

Miền núi nước ta là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn, là nơi có vai trò đặc biệt quan trọng về môi trường sinh thái và an ninh quốc phòng. Đây cũng là địa bàn cư trú của hầu hết các tộc người thiểu số ở nước ta, những tộc người có nền văn hoá phong phú với những tri thức và những kỹ năng truyền thống đặc sắc và đa dạng. Việc quy hoạch thủy điện ở Việt Nam người ta thường chú ý đến khía cạnh môi trường và đảm bảo sinh kế của người dân mà ít chú ý đến vấn đề bảo tồn văn hóa cho những cộng đồng dân cư phải tái định cư bởi các dự án này. Đề tài này sẽ tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích việc bảo tồn văn hóa của cộng đồng cư dân tái định cư trong các dự án thủy điện ở miền núi Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người.

Giới thiệu kết quả Nhiệm vụ cơ sở: “Thông điệp bình đẳng giới trên báo Phụ nữ Thủ đô (Khảo sát các số báo trong hai năm 2006 và 2014) (24/03/2016)

Nhiệm vụ có mục tiêu phân tích các thông điệp về bình đẳng giới được đăng tải qua các bài viết trên các số báo Phụ nữ Thủ đô trong hai năm 2006 và 2014. Chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong các thông điệp về bình đẳng giới được đăng tải qua các bài viết trên các số báo. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị về việc xây dựng các thông điệp bình đẳng giới được đăng tải qua các bài viết trên tờ báo này.

Đề tài cấp cơ sở 2013 “Thực trạng phát triển con người Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ tiếp cận giáo dục của người dân" do ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm. (17/03/2016)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài giới hạn trong việc tìm hiểu cơ hội tiếp cận với giáo dục phổ thông của người dân hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục cho người dân.

Đề tài cấp cơ sở: “Vấn đề thực trang bị kĩ năng sống của các cặp vợ chồng trẻ trong đời sống hôn nhân ở Hà Nội” do Th.s Lưu Thị Lịch, thực hiện năm 2015 (17/03/2016)

Kỹ năng để chung sống giữa các cặp vợ chồng là một trong những yếu tố lớn ảnh hưởng đến chất lượng hôn nhân. Đề tài đặt mục đích phân tích thực trạng trang bị kĩ năng sống của các cặp vợ chồng trẻ (trong 5 năm đầu kết hôn) tại Hà Nội nhằm đề xuất giải pháp tăng cường kỹ năng sống cho các cặp đôi nhằm thúc đẩy việc xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, giảm thiểu nguy cơ tan vỡ trong giai đoạn đầu của cuộc sống hôn nhân.

Đề tài cấp cơ sở: “Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân miền núi phía Bắc vì mục tiêu phát triển con người” do Th.s Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2014. (17/03/2016)

Đề tài tìm hiểu thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân miền Núi phía Bắc, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản của người dân vì mục tiêu phát triển con người. Đề làm rõ điều này, đề tài đã phân tích vai trò của chăm sóc sức khỏe đối với phát triển con người; tìm hiểu thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản, xác định các điều kiện thuận lợi và khó khăn của người dân ở đây trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ đó đưa ra một số giải pháp cho vấn đề này.

Đề tài cấp cơ sở “Chỉ số phát triển giới (GDI) ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc từ 1999 đến 2011 và các yếu tố ảnh hưởng” do Th.s Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2013. (17/03/2016)

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng phát triển giới vùng Trung du và miền Núi phía Bắc thông qua động thái của chỉ số GDI; xác định các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch phát triển giới của vùng; đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chỉ số GDI cho vùng Trung du và miền Núi phía Bắc Việt Nam, rút ngắn khoảng cách chênh lệch phát triển giới.

Các tin cũ hơn.............................