Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Những giải pháp nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong đời sống văn hóa cộng đồng vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

29/12/2011

 

Đề tài cấp Bộ: Những giải pháp nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong đời sống văn hóa cộng đồng vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2011

Kết quả đạt loại Khá

The older news.............................