Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay”.

18/06/2009
 Ngày 16/6/2009, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, số 9A, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

       Ngày 16/6/2009, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, số 9A, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

        Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, gồm có: PGS. TS. Phạm Thành Nghị- Chủ tịch hội đồng; PGS.TS Lê Minh Thông (phản biện 1); TS. Vũ Thị Minh Chi (phản biện 2); GS.TS. Võ Khánh Vinh (ủy viên); PGS.TS. Mai Quỳnh Nam (ủy viên); CN Nguyễn Thị Nga (Thư ký hội đồng)

      TS. Trương Văn Dũng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Dân chủ là một trong những vấn đề quan trọng trong đời sống xã hội, do đó, nó luôn được cả cộng đồng nhân loại quan tâm. Đặc biệt vấn đề dân chủ luôn được Đảng và Nhà nước ta quan niệm nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Trong khuôn khổ báo cáo , đề tài đã nêu và phân tích những vấn đề then chốt của dân chủ như vấn đề lý luận và việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam. Đó là những thay đổi, chuyển biến sau 10 năm thực hiện dân chủ cơ sở được tiến hành điều tra tại tỉnh Bình Dương, Tp. Hà Nội (Tỉnh Hà Tây cũ), Tp. Đà Nẵng.

      Thực hiện dân chủ cơ sở đem đến nhiều lợi ích hơn cho người dân như: Bảo đảm quyền bình đẳng, được chủ động, sáng tạo, được trao quyền… khi con người được đảm bảo những quyền hạn cũng như phát huy khả năng của mình một cách tốt nhất thì khi đó con người có nhiều cơ hội mở ra để phát triển. Họ không bị gò ép vào một số những thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian và gây ức chế khi đó sẽ kìm hãm mọi hành động của bản thân. Chính vì thế, nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài cũng đề xuất một số kiến nghị: Hoàn thiện các quy định pháp luật về dân chủ cơ sở, tăng cường hoạt động tham gia giám sát của người dân, đổi mới quy trình, nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri…

      Trong phần nhận xét, Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra những điểm mạnh và những điểm chưa được cần phải bổ sung hoàn thiện.  Đặc biệt, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những vấn đề mà nhóm tác giả đặt ra và tính thực tiễn của đề tài. Hội đồng đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở, đồng thời cần hoàn thiên bổ sung thêm để tiến hành bảo vệ chính thức.

      Nguyễn Thị Nga

Tin tức nổi bật