Bảo vệ đề tài cấp Bộ "Quyền con người trong lính vực môi trường"

18/01/2013

Đề tài do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm

Hội đồng gồm có 7 thành viên

Kết quả đạt loại Khá

Thu Hà

The older news.............................

Tin tức nổi bật